Frames (rammer)
av Kevin Yank
(kyank@ibm.net)
27 September 1998
Kevin Yank

Frames er en egenskap ved HTML som tillater deg å kontrollere layouten til en Web site. Ved å benytte frames kan du dele opp browser vinduet i rektangulære seksjoner som kan brukes som egne, separate browser vinduer. De kan scrolles, størrelsen kan endres, og de kan lastes opp med ulike web sider. Slike seksjoner kalles altså frames (eller 'rammer' på norsk).

Skjønt de ikke ble anerkjent av W3C som et offisielt tillegg til noen HTML spesifikation før dagens HTML 4.0, så har frames blitt støttet av de to viktigste browserne helt tilbake til tidlige versjoner (Netscape Navigator siden versjon 2.0, Microsoft Internet Explorer siden versjon 3.0). Dette har hjulpet frames til å bli et av de mest brukte (og misbrukte) "triks" til å friske opp Web site design.

Dersom de brukes på en skikkelig måte, kan frames tilføre en site struktur og brukervennlighet. Dersom de misbrukes, kan frames få en site til å virke rotete, lappete, og noen ganger fullstendig ubrukelig. Den vanligste bruken av frames er i forbindelse med presentasjon av menyer. Det er vanligvis en god ide å ha en venstre frame som inneholder innholdsfortegnelsen over siten. Problemer kan oppstå dersom du presser for mye informasjon inn i denne framen slik at brukere med små skjermer og/eller lav oppløsning ikke kan se all informasjonen. Slike mislykkede layouts er det en del av på tabbelista til erfarne Web designere. Av denne grunn er det viktig at du ikke bare lærer deg styrken til og fordelene ved frame baserte opplegg, men også alle fallgrubene.

Denne artikkelen forutsetter kjennskap til grunnleggende HTML kunnskaper. Det kan også være fordelaktig med noe kjennskap til JavaScript og prinsippene bak dette språket i forbindelse med arbeidet med de siste delene av artikkelen, men dette er ikke påkrevet. Dersom du ønsker å sette deg litt inn i et av, eller begge språkene, foreslår jeg at du leser Sausage Software's HTML Tutor og JavaScript Tutor.


>   Basic Frames