Sønn 17 år: Helmer Lie-Henriksen

Gruppe D: Martin, Tor Ivar og Maren

Helmer på skolen

Informasjon: