Navnet ditt:
Det er viktig at du legger inn navnet ditt. Mottakerne vil svært gjerne vite hvem de får post fra. For en eventuell lærer er det spesielt viktig å vite hvem han/hun har med å gjøre.

Klasse / kurs:
Dersom du arbeider individuelt, kan du legge inn klassen + faget.
Er dere flere som jobber i gruppe, legger dere inn gruppebetegnelsen deres. Da kan dere samtidig legge inn samtliges e-postadresser nedenfor, så får alle en kopi :-)

Status:
Her er det i utgangspunktet tenkt skillet lærer/elev.

Din e-mail:
Viktig for mottaker(ere) som ønsker å gi tilbakemelding. Det er vanskelig å sende svar dersom man ikke kjenner adressen....

Skole:
Legg inn navnet på skolen du går på.

Mottakerens e-mail:
Dette er det viktigste feltet du fyller ut!
Dersom du ikke skriver inn korrekt mailadresse, vil posten din aldri komme fram til mottaker. Som avsender er det DITT ansvar å sørge for korrekt adresse. Husk at datamaskiner og -systemer er fullstendige idioter! Bare en urliten stavefeil i adressen ødelegger hele forsendelsen :-(
NB! Du kan sende besvarelsen til så mange mottakere du ønsker (maksimum 1000 tegn).
Du må skille de forskjellige adressene fra hverandre med komma. Eventuelle blanke mellomrom blir automatisk renset vekk.

Eksempel:
jmoller@online.no, tetra@c2i.net, olgar@online.no, osv@osv.no, og.saa.videre@tullball.no

Du kan altså sende besvarelsen til lærer, deltakerne i gruppa di, tanta di på Toten, osv.