Lenker:
Fiskeoppdrett, 2002. Foreløpige tall
Fangstmengd og -verdi, etter hovudgruppe1 av fiskeslag.
Takk og farvel til tastetrykkerne
Norsk fisk jorden rundt for å bli filet
Privatisering av fiskeriressursene
Hvem definerer Nord-Norge?
Kampen om kysten
Fra skøyte til sea-ranch
"Potensialet for havbruk som en vesentlig basisnæring i Nord-Norge"