Vær og klima
Sentrale stikkord (læreplanen - vg1)
Informasjon, visualisering og animering
Vær og klima
Meteorologisk institutts definisjoner og forklaringer + meteorologileksikon
Atmosfæriske lag
 - Troposfæren
En oversiktelig inndeling + gass-sammensetningen
 - Les mer om det luftlaget du selv er avhengig av for å leve + temperaturprofilet
Ta en tur i romheisen! (flash)
Solinnstråling og energibalanse: Eksentrisitet, aksehelling, presesjon
Solinnstrålingens varierende intensitet
Drivhuseffekten/global oppvarming
Drivhuseffekten kan gi store konsekvenser.
En gjennomgang av problemet ved Leonardo di Caprio (flash)

Vind

 • Den globale sirkulasjonen
 • Bevegelse fra høytykk (H) til lavtrykk (L)
 • Solgangsbris
Vind - melder meteorologisk institutt
 - Global atmosfærisk sirkulasjon + animasjon fra Cappelen
 - Solgangsbris + Innføring i lokal sirkulasjon
 - En enkel innføring
Coreoliseffekten
Se 'Innføring i lokal sirkulasjon' ovenfor + denne visualiseringen

Grunnprinsipper i meteorologi

 • Varm luft er lettere enn kald luft og vil stige til værs
 • Vanndamp
 • Luftas innhold av vanndamp
 • Metningspunkt og duggpunktstemperatur
 • Koaliserings- og iskrystallteorien
 • Lavtrykk/høytrykk
  • Avbøyning til høyre på den nordlige halvkule
Noen enkle fakta som gjør det enklere å forstå
VGSkole har noen enkle kommentarer
Vanndamp = Vann i gassform!
Varm luft kan inneholde mer vanndamp enn kald luft!
To sentrale begrep enkelt forklart av VGSkole
Skoletorget har en bra side om disse to teoriene
En relativt grundig tekst om lavtrykk og høytrykk
Sjekk corioliseffekten igjen :)

Skyer og nedbør

 • Fordampning / kondensasjon / sublimasjon
 • Skyer

Sjekk denne siden en gang til...
Oversikt over hovedtyper av skyer
Adiabatiske prosesser
 • Tørradiabatiske / fuktigadiabatiske / eksempler
Hvordan luft oppvarmes/avkjøles uten at ekstern energi tilføres/avleveres
En forenklet oversikt over prosessene (VGSkole)
Nedbørdannelse Nedbør dannes ved avkjøling av luft.
Luften avkjøles ved heving eller pga. kaldt underlag

Konvektiv nedbør

 • Konveksjon
Heving av luft ved oppvarming av underlaget

Frontnedbør

 • Front
 • Varmfront / Kaldfront
 • Polarfronten
 • Okkulasjon

Her får du forklart hva en 'front' er.
Kalde og varme fronter
Grundigere beskrivelse av 'polarfronten'
Her er en enkel illustrasjon, og her er en mer detaljert

Orografisk nedbør

 • Fønvind
En enkel skisse med forklaring
Wikipedias forklaring + en innføring for de spesielt interesserte :)
Solas gang mellom vendesirklene
 • Nedbørsvariasjoner


Senitområdet fra 23,5N til 23,5S
Flashanimasjon
Monsunen
Kortfattet + Wikipedias forklaring + for de som kan tysk :)
Passatene
NASAs forklaring + illustrasjon + en global vindanimasjon (shockwave)
Vestavinder
En global vindanimasjon (shockwave)
Polare vinder
Se "global vindanimasjon ovenfor)
Jetstrømmene
Dagens jetstrømmer. Animasjon av jetstrømmen.
Orkan (hurrycane -typhon)
Utviklingen av en orkan (flash)

Vær og klima i Norge

Viktige faktorer for vær og klima i Norge er:

 • Vestavindsbeltet
 • Beliggenheten i polarfronten
 • Den nordatlantiske strømmen (Golfstrømmen)
 • Kystlinjen mot Atlanterhavet
 • Langfjellene(fjellene fra Setersdalsheiene til Dovrefjell)
 • Regnskyggen øst for fjellene
Klimaet i Norge

Global atmosfærisk sirkulasjon  - og Trondheim i vestavindsbeltet
En side om fronter generelt (også polarfronten) -  Polarfronten og jetstrømmen 
Golfstrømmen: Se nedenfor!

Temperatur

 • Maritimt klima
 • Kontinentalt klima

En modell som viser forskjellen mellom de to klimatypene.
Klikk på Sibir - og sammenlign med tallen for Bergen.

Skyer og nedbør

 • Adveksjonståke
 • Strålingståke

Adveksjonståke i Fedrelandsvennen
Wikipedia har en fin side om ulike tåkeformer.

Variasjoner i vær og klima

 • Den lille istiden
 • Golfstrømmen

Wikipedias forklaring - og det har også Senter for klimaforskning ved UiO
Hva er Golfstrømmen - og svekkes den??? - eller er det bare tull??? -