Uti vaar Haga där vâksa smaa Bär

Kom Hjärtansfröjd

Vil du mig nogot saa trâffas vi där

Kom Liljor ock Akvileija

Kom Rosor ock Salivia

Kom ljuva Krusmynta

Kom Hjärtansfröjd

 

Alla smaa Blommor dom bjuder til Dans

Kom Hjertansfröjd

Vil du mig saa binder jag aat dig en Krans

Kom Liljor ock Akvileija

Kom Rosor ock Salivia

Kom ljuva Krusmynta

Kom Hjärtansfröjd

 

Ut i vaar Hage vâks Blommor ock Bär

Kom Hjertansfröjd

Men utaf alla du kjârast mig är

Kom Liljor ock Akvileija

Kom Rosor ock Salivia

Kom ljuva Krusmynta

Kom Hjärtansfröjd