Saltdal videregående skole

Jon K. Møller


Dette er intet forsøk på avansert metodisk nybrottsarbeid fra vår side, heller en lett slentrende gjennomgang av hvorledes vi fant å ville gjøre det.
Pga. diverse usikkerhet med hensyn til tidspunkt for avvikling, osv., måtte jeg legge det hele til egen klasse. Etter hvert fattet også formgivingsfag interesse for prosjektet, og de fant at de ville lage illustrasjoner til historien vår når den ble ferdig. Disse illustrasjonene blir lagt inn i vårt bidrag så snart de er ferdigstilt.
I klassen drøfta vi sammen hvordan dette burde gjøres. Grovhistorien om unge fru "sjørøverkaptein Anne Bonny/Bonney fant vi på internett. Tanken gikk etterhvert i retning av at vi skulle bruke en slags Kjell Halbing/Vera Henriksen teknikk, dvs. dikte opp episoder og dramatikk omkring de hendelsene vi antar er mer eller mindre historisk verifiserbare.
Med det utgangspunktet organiserte vi klassen i grupper der hver gruppe skulle ha ansvaret for sin lille del av historien. En gruppe på tre-fire elever fikk ansvaret for å sørge for inspirasjon, og ikke minst koordinering.
Dette opplegget viste seg snart å fungere dårlig! Vi måtte finne andre veier...
Egentlig skulle vi hatt en norsk skolestil på denne tida. Løsningen ble at vi slo to fluer i ett smekk ved at vi delte opp klassen i elevpar/enkeltindivider som sto fritt i utformingen av hele historien. Alt skulle så leveres inn til evaluering. Følgelig fikk vi både en stil "i boks", samt et bidrag til historien om Cecilias barn.

Hovedreglene for elevene var følgende:
  • de måtte forholde seg til Anne Bonnys dokumenterte 'høydepunkt' i livet
  • de måtte la historien få en åpen slutt i pakt med det vi fant på nettet slik at en annen skole evt. kunne ta opp tråden der vi sluttet av
  • de måtte legge inn 'medaljongen' på en slik måte at forbindelsen med hovedproblematikken i stafetten kunne anes.
Alle bidrag kunne/skulle bearbeides underveis i samarbeid med lærer.
Avlutningsvis skulle klassen velge ut det produktet den synes ble best.

De fleste elevene syntes dette var en artig måte å jobbe på. De skrev lystelig i vei, og fikk som nevnt selv anledning til å velge ut den versjonen de likte best.
Deretter gikk vi gjennom vinnerversjonen sammen, endret litt her og la til litt der, og resultatet ligger da altså på nettet som vårt bidrag.
Det er nok fortsatt mye som kunne vært bedre, men vi har dessverre ikke tid til å gjøre mer, - så det får dermed gå som det går...
Medaljongen som følger kisten, bærer tydelig preg av å være hjemmelagd. Mekanisk seksjon lagde selve kopperskiva, jeg skrev ut et madonnabilde jeg fikk fra formgivingsfag, klistret det på kopperskiva og dekket det hele med Araldit Rapid. Hissig tørking med hårføner fikk alt sånn høvelig støvtørt før jeg løp til postkontoret med det hele.
Kvaliteten på medaljongen er følgelig deretter, men den skal jo være laget i seinmiddelalderen en gang, så det kan kanskje passere? Et litt uklart bilde av medljongen finner dere nederst på siden. Er det for galt, utfordrer jeg en annen skole til å lage en ny....


medaljong.gif - 32452 Bytes