Logg fra Stokkan ungdomsskole

9.klasse                                                                         Stjørdal 28.05.02

 

 

”Reisen til Cuzco”

Vi overtok stafettpinnen og kista fra 6.klasse, Risøyhamn skole i midten av mai 2002.

 

Stokkan var nå midt i en hektisk og avsluttende innspurt av skoleåret. Vi har tre 9.klasser på skolen. I hver av dem ble det plukket ut to elever, til sammen seks stykker, tre gutter og tre jenter. Disse elevene fikk oppdraget med å fortsette historien.

 

Etter en kort innføring og lesing av det siste kapitlet, laget de sin egen arbeidsplan. Det viste seg å bli knapt med felles timer til skriving i skoletida, selv om dette ble en prioritert oppgave. De valgte derfor å samles og å arbeide på skolen 2.pinsedag. Som kompensasjon får de avspasere en valgfri dag før sommerferien.

 

Elevene har arbeidet svært ivrig og selvstendig. De har bl.a hatt besøk av og intervjuet Kirsten Paasche. Hun har nære kontakter i Guatemala. Stokkan har tidligere hatt innsamlingsaksjon til Chi Don Juan, en landsby i Guatemala.

Elevene brukte også oppslagsverk og internett for å skaffe seg informasjon til videre skriving.

 

Etter en del utkast og responsskriving foreligger nå det ferdige resultatet, en dagboktekst, skrevet av Maria. Denne vil bli lest opp i alle  9.klassene.

 

Vi fulgte ikke oppfordringen fra Risøyhamn skole om å gripe fatt i sporet ”1492 C.C.”, og medaljongenes gåte er fortsatt en hemmelighet.

 

Vi ønsker Averøy ungdomsskole god reise videre, og lykke til med arbeidet!

 

 

 

Hilsen fra Sanna, Sandra, Magnus, Christopher, Marte, Ola, Elisabeth og Randi fra Stokkan ungdomsskole i Stjørdal