Til indekssiden

'Candide' av Voltaire (1759)

Tilrettelagt for mobiltelefon av VGSkole.no

SYVOGTYVENDE KAPITEL
Reisen til Konstantinopel

En forhenværende selvhersker ved navn Ragotski: Frants II Rakoczy, valgt til konge av Ungarn i 1707 under frihetskampen mot Østerrike, avsatt og landflyktig etter 1711. Død i Tyrkia 1735.


åTTEOGTYVENDE KAPITEL
Hva som hendte Candide, Kunigunde, Pangloss, Martin osv. . .

En ung ikoglan, en offiser ved hoffstaben i sultanens palass.
Kadien var en sivil dommer.
Læren om rommet og materien, er en hentydning til Descartes teori om at rommet ikke kan være tomt, men må være fyllt av en uhåndgripelig materie som våre sanser ikke er i stand til å oppfatte.


NIOGTYVENDE KAPITEL
Hvordan Candide gjenfant Kunigunde og den gamle konen


TREDEVTE KAPITEL
Slutning

For da mennesket ble satt i Edens Have . . Og Gud Herren tok mennesket og satte det i Edens have, for å dyrke den og bevare den.. (1. Mos., II, 15.)

Kommentarer til kapitlene 27-30

«Jo, la oss så arbeide uten prat,» sa Martin. «Det er det eneste middel til å gjøre livet utholdelig.»
Les en kommentar til dette siste avsnittet i boka nederst på denne siden til Sparknotes

Den usannsynlige og høyst overraskende 'gjenoppstandelsen' til Pangloss og baronen kan enten oppfattes som pessimistisk eller optimistisk. På den ene siden har de to hendelsene som har voldt Candide størst sorg, henrettelsen av sin kjære lærer og drapet på sin gamle venn, mirakuløst blitt omgjort. Candides mest håpløse ønske har blitt virkeliggjort. På den andre siden bringer ikke denne virkeliggjøringen av hans største ønske ham noen ekte lykke. Baronen gjør fortsatt sitt ytterste for å ødelegge Candides lykke. Nær døden opplevelser, ekstrem vold og fengsling har verken fått Pangloss til å vurdere sin endeløst urealistiske optimisme, eller baronen til å endre sin latterlige arroganse og sitt snobberi. Pangloss representerer menneskelig dumskap, og baronen representerer menneskelig arroganse. Voltaire ønsker tydeligvis å vise at vi aldri vil bli kvitt denne menneskelige dårskapen.

Mens Candides optimisme har svingt kraftig i løpet av reisene hans, har Pangloss forblitt en erklært optimist til tross for at han så absolutt har opplevd adskillig værre ting. Pangloss ønsker fasthet og konsekvens i sin filosofi, et ønske som absolutt virker rasjonelt. Pangloss' oppfatning av konsekvens omfatter imidlertid en urasjonell motvilje til å forkaste sin overdrevent optimistiske filosofi til tross for de forferdelige opplevelsene han har hatt. Pangloss tror ikke egentlig på sin egen lære, men han unnlater å la sine nye erfaringer få noen innvirkning på sin filosofi. Dette innebærer et vesentlig brudd med modernitetens idealer. For ham er ideen viktigere og mer tiltalende enn virkeligheten.
Dette fullstendig urealistiske ved Pangloss' filosofi kommer klart fram gjennom denne dialogen mellom Candide og Pangloss:
«Nå, min kjære Pangloss,» sa Candide, «når De er blitt hengt, obdusert, banket under fotsålene og har rodd som slave på en galei, mener De fremdeles alt er ordnet til det beste her i verden?» «Ja, jeg holder på mine meninger som før,» svarte Pangloss, «for jeg er jo filosof: det tar seg ikke ut å skifte standpunkt. Leibniz kan ikke ta feil, og universets forutbestemte harmoni er dessuten noe av det skjønneste som kan tenkes, likesom læren om rommet og materien.»

Penger, lediggang, trygghet, fred og livet med sin elskede gjør ikke Candide lykkelig. Martin erklærer at menneskene er dømt til å leve " i evig kval og uro eller i kjedsomhetens dvale". Veien ut av dette dilemmaet synes å være et liv som kreativ bonde og arbeide i Candides hage. Candide klarer å finne fram til en utholdelig eksistens gjennom egenutvikling og arbeid. Praktisk handling og arbeid er den eneste løsningen Voltaire finner for problemet knyttet til menneskelig lidelse. Hvert av medlemmene i Candides 'husholdning' finner en ferdighet de kan spesialisere seg i, og som de bruker som sitt bidrag til fellesskapet. Uten den minste fritid fra sitt arbeid i hagen har ikke karakterene noen anledning eller energi til å kaste bort tiden på tomme diskusjoner om godt og ondt. Candides endelige løsning synes å lindre noe av deres lidelse. Pangloss påpeker at denne hagen, der alle finner en indre fred, minner om den bibelske Edens hage, men det er allikevel unntak. Karakterene i Candide avslutter sine eventyr i en hage, mens Adam og Eva startet menneskenehetens historie der. I tillegg må Candides karakterer arbeide 'i sitt ansikts sved' i sin hage for å kunne høste det de trenger. Adam og Evas hage var Paradiset, der de ikke behøvde å yte det misnte for å kunne høste alt de ønsket (med unntak av epler...)

Man kan stille spørsmål ved den tilsynelatende lykkelige utgangen på historien. Mente Voltaire at den beste løsningen var å trekke seg rike og fornøyde inn i en ideell tilværelse isolert fra den ytre verdens elendighet? Som en svært aktiv deltaker i samfunnsdebatten og en utmerket representant for det moderne prosjektet, er det lite sannsynlig at han ser på dette som den beste løsningen.

Kilde: Sparknotes


Til indekssiden7.725.778  visitors