Her er det særlig gjentakelse og overdrivelse ("hyperbol") vi legger merke til.
Vi finner også eksempler på sammensatte substantiv og adjektiv, noe som også særpreger barokken (f.eks. "det Helved-mørke Telt!").
Husk også at diktene ofte er en direkte henvendelse til Gud eller mennesker i form av en bønn eller en oppfordring.
(kilde: "Ord i tid 2" - DNS)