Petter Dass
Til Dorothea Engelbrets-Datter

Matrone! hvor staar til?
Gaar Junker Ars paa Krykker?
Er Phæbi Harpe-Spill
Nu slagen slet i Stykker?
Hvorledes er det fat
Med Frue Minærve Sager?
Har hun ald Fryd forladt
Og holder Sørge-Dager?
Er nu Parnassi Slot
Forstyrret slet og øde?
Er Musa Banqverot?
Er alle Nympher døde?
Har ald' Poeters Ven
Sit Skriver-Tøy forsoren?
Er Blæk, Papir og Pen
Forsvunden og forloren?
Min Pen tre Gange har
Til Dorothea ganget,
Men ey Bogstav og Svar
Til Dato har erlanget.