"En Vårnatt"

Vårnatten stille og sval
favner den slumrende dal.
Elvene nynne de lange
dæmpede, dryssende sange,

Alfer sukke
for de smukke
lilier: «O, tager os tilfange!»

Fjeldtoppens sølvblege skjær
viser, at månen er nær:
over de samlede graner
skyerne svæve som svaner.
Snart vil blide
Stråler glide
over al den herlighed, du aner.

Luk dog ei øiet inat,
våg med erindringens skat!
Her, mens du sidder alene,
åbner sig mindernes scene,
her vil fromme
skygger komme
vinkende blandt månelyse grene.

Hør, hvor de hviske dig ømt
alt hvad din længsel har drømt,
se, hvor de bringe tilbage
gjenskin af fagrere dage!
Lad det tindre;
det vil lindre
smerten i dit savn og i din klage.

(Johan Sebastian Welhaven)