1.
Man kan se på "livsløgnene" som drømmer, og at temaet er at alle må ha sine drømmer, eller mål, for å overleve. De færreste av oss tenker over at dagene som går, er selve livet, og de fleste har vel en eller annen livsløgn, drøm eller et mål vi ser fram mot. Den drømmen vi har, kan være realistisk , men vi kan også bære på drømmer vi vet vi aldri får oppfylt, eller mål vi aldri vil nå. Det er det som er lykken for oss mennesker! Jeg føler at dette temaet er like aktuelt uansett hvilket århunde vi befinner oss i, og at det hele handler om mennesket og dets behov for å skape en mening i livet.

2.
Økonomisk og moralsk maktmisbruk kan være sentrale temaet her. Det kan vi se på måten Grossereren har omgått sannheten. På bekostning av gamle Ekdal berget han sitt eget skinn i de tvilsomme forretningene som han drev. Vi kan anta at Grossereren hadde høyere sosial status enn Ekdal, og han misbrukte sin stilling for å berge sitt eget rykte. Familien Werle er velstående og anerkjent i de kretser der sosial status er viktigere enn et godt hjerte. Vi får også inntrykk av at Werle i ettertid sliter med dette overfor familien Ekdal, og at han prøver å betale seg fra sin dårlige samvittighet. Det er ikke et slikt samfunn vi ønsker å leve i, men handlingen i Villanden er nok like aktuell i dag som da stykket ble skrevet. Noen får alltid svi for andres umoralske handlinger og gjerninger.