Amalie Skram
"Karens jul" av Amalie Skram (1885)

Forslag til tolkning


Generell innledning:
Det er viktig å merke seg at dette kun er et forslag til hvorledes du kan tilnærme deg denne litterære teksten. Litteratur, uansett om det dreier seg om dikt, noveller eller drama, vil alltid kunne tolkes ulikt. Enhver tolkning vil alltid hvile på fortolkerens egen bakgrunn og erfaringer.
Det vil allikevel vanligvis være aktuelt å ta i bruk diverse "verktøy" i forbindelse med en litterær tolkning. Akkurat som det er praktisk for en bilmekaniker å benytte spesialverktøy når en motor skal sjekkes, vil det for en fortolker av litteratur være svært nyttig å ha tilgang til (samt beherske bruken av) de "spesialverktøyene" som brukes innen dette fagområdet.
Noen av de faguttrykkene du finner nedenfor, er lenket til sider som gir nyttig informasjon. Dersom du er usikker på hva disse uttrykkene egentlig betyr, bør du absolutt ta en titt på den aktuelle informasjonen!
Om det er sider ved tilleggsinformasjonen som du ikke helt forstår, anbefales det at du spør faglæreren din i norsk om hjelp.
Har du ikke alt lest (eventuelt skrevet ut) Oddvar Engans utmerkete Kurs i stilskriving, bør du gjøre det før du gir deg i kast med selve skrivearbeidet!
Husk at "tolkningsmalen" nedenfor kun er et forslag!

Lykke til!
Presentasjon

I "Karens Jul" møter vi en ung, ugift, hjemløs mor som har søkt ly mot vinterkulden i et gammelt, uoppvarmet skur i Kristiania havn. En politikonstabel oppdager henne og vil kaste henne ut, men ombestemmer seg og lar henne få være der noen dager til. Noe senere, på julaften, finner konstabelen både mor og barn døde.

Komposisjon Stil Personkarakteristikk Konklusjon