Hans Aanrud
"En vinternatt Hans Aanrud (1896)
20 minutters idemyldring - DALU 09.09.02


Bidragene kommer i tilfeldig rekkefølge, og de er ikke på noen måte endret underveis.
Som vanlig tar vi utgangspunkt i myldringen, benytter 'tolkningsmalen', og relaterer til læreboka (Tekstens mønstre). Det endelig produktet legges ut på egen side straks det er ferdig!
denne adressen finner dere en fin side om Aanrud, skrevet av en fra samme bygda.

Bidrag 1
Bidrag 2 Bidrag 3 Bidrag 4 Bidrag 5

"En vinternatt" Diverse ideer:
Det tror jeg var alle de innleverte bidragene...