Litteraturen i Norge 1900-1940


Siden er uferdig! Den vil være klargjort i løpet av åretLitt info:
Samtlige artikler merket med –– er uferdige. Denne rødmerkingen fjernes etter hvert som tekstene ferdigstilles.
Folk som har lyst til å delta i tekstproduksjonen, ønskes hjertlig velkommen :)
Tekstbidrag, rettelser, forslag og konstruktiv kritikk kan sendes til VGSkole.no
Forslagene kommer inn, og menystrukturen vil gradvis bli endret i hht. disse. Tusen Takk :)
Forfatteromtalene er stort sett lenket til Norsk biografisk leksikon.


Modernisme

Innledning
Det moderne prosjektet (rep.)
Samtidshistorie
Impresjonismen
Symbolismen
Ekspresjonismen
Modernismen
Modernismen i Norge fram til 1940
Modernismens ulike retninger
- Kubisme
- Funksjonalisme
- Futurisme
- Dadaisme
- Surrealisme
- Absurdisme
Tradisjonalisme vs modernisme
Oppsummering
Oppgaver

Mobilvennlig modernisme       Mobilindeks
Litteratur

Innledning
Nyrealismen
- Historisk diktning
- Individet og miljøet
- Forteller og karakterer
- - Oppsummering
Tematikk og motiver 1900-1940
- Unionsoppløsningen i 1905
- Bygdesamfunnet endres
- Sosiale spenninger
- Skepsis til modernisering
- Kvinnefrigjøring
- Den første verdenskrig
- Revolusjonen i Russland
- Økonomisk krise og krigsangst
- - Spørsmål og oppgaver
Mobilvennlig litteratur ––       Mobilindeks
Forfattere

- Knut Hamsun
- Nini Roll Anker
- Johan Falkberget
- Herman Wildenvey
- Kristofer Uppdal
- Sigrid Undset
- Olav Duun
- Olaf Bull
- Arnulf Øverland
- Olav Nygard
- Olav Aukrust
- Nordahl Grieg
- Sigurd Hoel
- Axel Sandemose
- Rudolf Nilsen
- Cora Sandel
- Oscar Braaten
- Haldis Moren Vesaas
- Rolf Jacobsen
- Aslaug Vaa
- Claes Gill6.629.205  visitors
Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo


Tilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - også utenfor Norge!