'Modernisme' som samlebegrep

'Modernisme' er et samlebegrep for flere ulike avant-garde retninger innen kunst og litteratur fra slutten av 1800-tallet fram til siste halvdel av det tjuende århundret.
Disse ulike retningene har vi valgt å kalle 'ismene', da navnene på samtlige ender på '-isme'
Her har vi valgt ut noen sentrale ismer. Vær klar over at det finnes flere, og at du kan søkke opp disse på nettet ved for eksempel å google 'modernism isms'
Vår gjennomgang av ismene er svært generalisert og noe forenklet. Det er gjort for å lette forståelsen og for å gjøre det enklere å skille dem fra hverandre.
I virkelighetens verden er grensene mellom flere av ismene relativt utydelige og vage. Man finner også ofte trekk fra to eller flere ismer i samme tekst.
Et eksempel på dette kan være maleriet "Pikene på broen" av Pablo Picasso, som du finner i teksten om kubismen nedenfor. Der finner vi klare trekk både fra ekspresjonsismen og kubismen.
Uansett hvor store ulikheter det måtte være mellom ulike ismer, har de alle imidlertid ett fellestrekk:
Alle bryter med gamle, tradisjonelle kunstuttrykk og ønsker å skape noe nytt!


Flere av de modernistiske ismene lever fortsatt i beste velgående både i litteraturen og i andre kunstarter.
Helt fram til i dag har ismene i varierende grad påvirket prosa, lyrikk, drama, malerkunst, skulptur, arkitektur, film, video og musikk.

Et eksempel kan være surrealismen, som vokste fram på 1920-tallet. Surrealismen har du ganske sikkert sett mange eksempler på i reklame og musikkvideoer uten å være klar over hva inspirasjonskilden egentlig har vært.
Surrealismen vil belyse det som ligger over den ordinære, ytre virkeligheten. Det oppnår surrealismen gjennom en visualisering av drømmer og det ubevisste indre.

Goodbye Blue Sky

Look mummy, there's an aeroplane
up in the sky!

Ooooooh ooooooh ooooooh
Did you see the frightened ones
Did you hear the falling bombs
Did you ever wonder
Why we had to run for shelter
When the promise of a brave new world
Unfurled beneath a clear blue sky


Ooooooh ooooooh
Did you see the frightened ones
Did you hear the falling bombs
The flames are all long gone
But the pain lingers on


Goodbye Blue Sky
Goodbye Blue Sky
Goodbye
Goodbye
Goodbye

Vi har valgt et eksempel fra "The Wall" av Pink Floyd.
Les teksten og se videoen (klikk lenken).
Studer symbolikken i klippet grundig! Det er ikke vanskelig å tenke seg at dette kan være en vond drøm.
På hvilke måter bryter teksten med tradisjonelle uttrykksformer?
Husk at musikk og video også er teksttyper!
Hvorledes samarbeider disse tre teksttypene med å gi deg en samlet opplevelse?
Hva tror du er budskapet i den sammensatte teksten?

To andre eksempler kan være 'The Cranberries' og 'Anouk' - 'The Dark'
Dersom du blar deg nedover i denne bildesamlingen fra Google, finner du mange eksempler på surrealisme brukt i reklame.
Til slutt kan du slappe av med litt surrealistisk PepsiCola!
Kombiner den med møbler fra Ikea og en surrealistisk kopp med kaffe, og du lever et perfekt surrealistisk liv :)

Surrealismen skal vi komme tilbake til lenger ned i teksten. Her er den nevnt som et eksempel på at mange ismer omgir oss til daglig uten at vi egentlig er klar over dem.
Det er det vi gjerne vil gjøre noe med her :)
Så la oss sette i gang!
Den første av ismene, ekspresjonismen, så vi nærmere på ovenfor. I det følgende skal vi gi en kort oversikt over andre sentrale ismer, og først i rekken kommer kubismen.

Kort oppsummering:
  • Modernisme er er samlebegrep for et antall ulike 'ismer'

  • ismene er ulike retninger som alle har navn som ender på '-isme'

  • I en tekst eller et kunstverk kan vi ofte finne trekk som stammer fra flere ismer

  • Alle ismene har det til felles at de ønsker å bryte med tradisjonelle uttrykksformer og skape noe nytt

  • Flere ismer lever fortsatt videre


Nyttige lenker:

oppdatert 11.09.2018