Kubismen
Kubismen oppstod som egen kunstretning rundt 1907
Pionerene bak utviklingen av kubismen var Pablo Picasso og Georges Braque. De var inspirert av de tredimensjonale formene i verkene til den avdøde maleren Paul Cézanne. Hans mål var å uttrykke formene i naturen ved hjelp av geometriske figurer. De kubistiske kunstnerne søkte å bryte de naturlige motivene opp i særegne geometriske former malt fra ulike vinkler samtidig. Målet for kunstneren var å formidle helhetsinntrykket av motivet slik at iakttakeren opplevde det på en ny måte.
Man løste opp den allment vedtatte opplevelsen av et motiv ( dekonstruksjon) og bygde det opp igjen av et antall geometriske figurer som terninger, kuler og kjegler. Et hode kunne gjengis som en kule, kroppen som en kjegle, og armer og ben som sylindre. Dette, kombinert med at de ulike formene gjerne ble malt fra ulike vinkler, gjorde at det opprinnelige motivet framsto på en helt ny måte for iakttakerne. Man søkte altså å vise skjulte sider ved motivet ved å bygge det opp på en fullstendig utradisjonell måte (rekonstruksjon)

Dersom man bruker klammebegrepene ovenfor, kan man oppsummere det slik:
Kunstneren dekonstruerte realismen i et motiv og rekonstruerte det igjen ved hjelp av kubistisk teknikk.
Resultatet ble at iakttakerne ble tvunget til å oppfatte motivet på en ny måte.

Begrepet "kubisme" kommer av det greske ordet for "terning". Innen malerkunst, arkitektur og skulptur fikk den nye retningen meget stor betyding i den første halvdelen av 1900-tallet. Kubistene fant også inspirasjon i afrikansk kunst. Dette ser vi i Picassos maleri nedenfor. Klikk på bildet slik at du får opp en større versjon med "forstørrelsesglass".
Studer ansiktene grundig og sammenlikn dem med disse bildene med afrikansk kunst (googlesøk: 'african art')


A BOX.
A large box is handily made of what is necessary to replace any substance. Suppose an example is necessary, the plainer it is made the more reason there is for some outward recognition that there is a result.

A box is made sometimes and them to see to see to it neatly and to have the holes stopped up makes it necessary to use paper.

A custom which is necessary when a box is used and taken is that a large part of the time there are three which have different connections. The one is on the table. The two are on the table. The three are on the table. The one, one is the same length as is shown by the cover being longer. The other is different there is more cover that shows it. The other is different and that makes the corners have the same shade the eight are in singular arrangement to make four necessary.
Lax, to have corners, to be lighter than some weight, to indicate a wedding journey, to last brown and not curious, to be wealthy, cigarettes are established by length and by doubling.

Left open, to be left pounded, to be left closed, to be circulating in summer and winter, and sick color that is grey that is not dusty and red shows, to be sure cigarettes do measure an empty length sooner than a choice in color.

Winged, to be winged means that white is yellow and pieces pieces that are brown are dust color if dust is washed off, then it is choice that is to say it is fitting cigarettes sooner than paper.

An increase why is an increase idle, why is silver cloister, why is the spark brighter, if it is brighter is there any result, hardly more than ever. Gertrude Stein
Klikk for større bilde

Lyrikkdelen er fra "Tender Buttons" av Gertrude Stein (1912).
Maleriet "Les_Demoiselles_d'Avignon" er malt av Pablo Picasso (1907) - Klikk bildet for detaljer
Oppgaver:
 • Finn noen å samarbeide med og lag en oversikt over alle de kubistiske innslagene dere finner i bildet til Picasso.
 • Studer de kubistiske verkene dere får opp her (googlesøk: 'cubism art'. Velg ut et par verk dere synes er svært karakteristiske for kubismen og forklar hva kubisme er og hvordan dette kommer fram i verkene.
 • Hvilke kjente motiv finner du på denne siden med kubistiske uttrykk?
  Hva er hensikten med å benytte kubistiske uttrykksformer her?
 • Les den engelske teksten til Gertrude Stein ovenfor. Hvilke kubistiske innslag finner du der?
  Bruk fantasien :)


Kort oppsummering:
 • Kubistene ville framstille naturlige motiv på en ny og annerledes måte

 • De brøt et konkret motiv opp i ulike geometriske figurer malt fra ulike vinkler (dekonstruksjon)

 • De geometriske figurene ble satt sammen på en slik måte at motivene framsto på en helt ny måte (rekonstruksjon)

 • Kubismen påvirket sterkt maleri, skulptur og arkitektur i det 20. århundret

 • Litteraturen ble i mindre grad direkte influert, men den var definitivt ikke upåvirket

 • Innen ekspresjonistisk kunst finner vi mange eksempler på innslag av kubisme (Picasso: "Guernica")

Nyttige lenker:

oppdatert 11.09.2018