Tematikk

1930-tallet : Politikk og ideologi - I arbeid!!!

Det er naturlig nok ikke mulig å trekke et skarpt skille mellom 1920- og 1930-tallet. Om man er ute etter spesielle hendelser som kan markere et skille, er det mulig å hevde at den økonomiske krisen som oppsto etter krakket i Wall Street i 1929, eller Hitlers maktovertakelse i Tyskland i 1933, innebærer en overgang.
Generelt sett var nok 1920-årene en periode da folk følte de var ferdige med det verste, og at verden var inne i en positiv utvikling. På 1930-tallet, derimot, ble fremtidsoptimismen erstattet av en adskillig mer pessimistisk tro på at nye, og enda større tragedier enn 1. verdenskrig lurte i nær framtid.
1930-årene var en kaotisk periode i europeisk historie der frontene mellom de mange aktørene var harde både ideologisk og politisk.
I denne korte teksten er det naturlig nok en umulig oppgave å gi et dekkende bilde av utviklingen fram mot 2. verdenskrig.
Målet her er kun å gi en konsentrert oversikt over helt sentrale sider ved utviklingen og ved det vise hvorledes nasjonale og internasjonale hendelser påvirket norsk litteratur.

A. 1930-tallet internasjonalt

Demokrati
Kommunisme
Fascisme og nazisme Utviklingen av fascismen i Europa hadde to sentrale historiske forutsetninger: Konklusjon
Demokratiet var på defensiven i Europa gjennom hele 1930-tallet.
Det tegnet seg gradvis opp et bilde av tre politiske blokker:
  1. den demokratiske
  2. den kommunistiske
  3. den fascistiske/nazistiske
Spenningsnivået mellom disse blokkene var høyt og økende, og det ble stadig mer åpenlyst for mange at verden var på vei inn i en ny storkonflikt.
Globalt sett var årene fram mot den andre verdenskrig preget av stor politisk og sosial uro.
De internasjonale politiske og ideologiske konfliktene preget naturlig nok også utviklingen i Norge, både politisk, sosialt og litterært.

B. 1930-tallet nasjonalt

Politikk