Til datamaskin

Perioden 1900-1940

Tilrettelagt for mobiltelefon av VGSkole.no


Innledning


Modernismens ulike 'ismer'


Det moderne prosjektet


- Kubismen


Historisk oversikt


- Funksjonalismen

Modernismen


- Futurismen

Førkrigsmodernismen i Norge


- Dadaismen

Impresjonismen


- Surrealismen

Symbolismen


- Absurdismen

Ekspresjonismen


Tradisjonalisme vs modernisme

Samlet oppsummering


Samlede oppgaver

6.347.468  visitors