Tematikk

Kristin Lavransdatter: Kransen

Sigrid Undsets nobelprisvinnere "Kristin Lavransdatter" og "Audun Audunssøn" på henholdsvis tre og to bind, er lagt til senmiddelalderen i Norge. Vi skal senere komme grundigere inn på "Kransen", det første bindet i Kristin Lavransdattertriologien.
Denne triologien kan leses som en
  1. ridderroman: Kristin er bortlovet til en annen, men faller for ridderen Erlend.

  2. ekteskapsroman: Ekteskapet med ridderen Erlend blir langt fra lett!

  3. religiøs frelsesberetning: Hun søker det guddommelige, representert ved den katolske kristentroen, men fristes av det jordiske, representert ved Erlend og den følelsesmessige og seksuelle dragningen han har på henne. For å oppnå den kjærligheten hun begjærer, går hun på tvers av alt foreldrene og samfunnet forventer av henne. Men blir hun lykkeligere?

Om du ikke leser hele triologien, så les i hvert fall "Kransen", da følger nok de to andre etter :)

I Olav Duuns ættesaga "Juvikfolket", som omfatter hele seks bind, følger vi slektas historie fra 1600-tallet fram mot første verdenskrig. Menneskene vi møter, kjemper med både personlige konflikter og konflikter knyttet til samfunnet de lever i. Hovedpersonen i de to siste bindene, Odin, henter moralsk styrke fra ætta da han befinner seg i livsfare og må ta en helt avgjørende etisk beslutning.

oppdatert 25.11.2015