Norsk folkediktning


'Juljeitsån' : Folkevise fra BeiarnJuljeitsan' a' fjella dro
mørkt va' om natta di fola -
me' kobbsjinnstøvla og jarnsko.
Og da' va' dag og ljøs, da di fram kom.

Hán pekka på dørra me' fenger'n sin
"Å høyr du litataus, læt me' inn".

"Nei, ingjen bón'gluint læt e' inn,
e' e' ei lita taus *alein".
*(opprinnelig: ... så fin?)

"E' e' ingjen bón', imøst du tok,
e' e' en Kongens sán sá klok".

"E' du en Kongens sán sá klok,
sá søng en sálm' førutjo bok!".

"Nei, ikje kan e' i bokjen sjá,
men meire kan e' pá harpa slá."

"kan du sá godt pá harpo slá,
sá gár e' át dørra á ly' darpá."

Resen han snudd' se' dørra ifrá.
Hán tørka de táran', sá ingjen sku' sjá.

Fór hán sá heim me' sjumilssteg,
møtt' hán mor si pá heimeveg.

"Kvi gjor' du ikj' sá hán far din klok?
Hán me' opigjønno' ljøren tok."

"E' ság vel da' sá pá ljøren sto',
e' røss i holl nár e' kjem da' i ho' !"

Folkevise fra Beiarn.
(Fridthjov Anderssen)'Juljeitsån' (og flere andre viser) ble spilt inn av gruppa 'Folque' i 1980. LP'en heter 'Fredløs'. En MP3-fil med alle sangene kan lastes ned fra denne siden.
Den innspilte versonen avviker noe fra originalteksten fra Beiarn, men forskjellene er ikke så store at de betyr noe.
Har du problemer med å skjønne innholdet, kan du sjekke denne engelskspråklige oversettelsen.9.878.394  visitors
Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...