The UNESCO Transatlantic Slave Trade project Please visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor
The UNESCO Transatlantic Slave Trade project

Juljeitsn

Folkevise fra Beiarn. Oppnotert og harmonisert av Fridthjov Anderssen

Juljeitsan' a' fjella dro
mrkt va' om natta di fola -
me' kobbsjinnstvla og jarnsko.
Og da' va' dag og ljs, da di fram kom.

Hn pekka p drra me' fenger'n sin
" hyr du litataus, lt me' inn".

"Nei, ingjen bn'gluint lt e' inn,
e' e' ei lita taus *alein".
*(opprinnelig: ... s fin?)

"E' e' ingjen bn', imst du tok,
e' e' en Kongens sn s klok".

"E' du en Kongens sn s klok,
s sng en slm' frutjo bok!".

"Nei, ikje kan e' i bokjen sj,
men meire kan e' p harpa sl."

"kan du s godt p harpo sl,
s gr e' t drra ly' darp."

Resen han snudd' se' drra ifr.
Hn trka de tran', s ingjen sku' sj.

Fr hn s heim me' sjumilssteg,
mtt' hn mor si p heimeveg.

"Kvi gjor' du ikj' s hn far din klok?
Hn me' opigjnno' ljren tok."

"E' sg vel da' s p ljren sto',
e' rss i holl nr e' kjem da' i ho' !"

Index | Start | Slave Route (frames) | Search | E-Mail | ICQ | Home (frames)