'Kransen' av Sigrid Undset


'Kristin Lavransdatter' - bind 1 av 3

Svarforslag nederst


 1. Hvorfor kan spesielt begynnelsen på "Kransen" virke noe tung og fremmed for mennesker i vår tid?

 2. Gi en kort redegjørelse for sammenhengen mellom 'ære' og 'ætt' i middelalderens norske bondesamfunn. Hvorledes fungerer dette i dagens samfunn?

 3. Hvorledes blir Lavrans og Kristin beskrevet?
  Harmonerer dette med datidens normer (jfr. spm. 2)? Forklar!


 4. Redegjør for folks forhold til det religiøse og overnaturlige.

 5. Hvorledes er "Kransen" organisert? Forklar hovedhandlingen i de enkelte delene.

 6. Hva er temaet i "Kristin Lavransdatter"?

 7. Gi en kort forklaring på hvilken funksjon de følgende personene har:
  Kristin, Erlend, Broder Edvin, Bentein


 8. Hvorledes kommer det tematiske fram i følgende episoder:
  • Møtet med alvemøen på Høvringen
  • Opplevelsen Kristin hadde i kirken i Hamar (glassmaleriet)


 9. Hva forårsaker Benteins voldtektsforsøk?

 10. Hvorfor føler Kristin at hun er skyldig i Arnes død?

 11. Hvorfor er Erlend en 'æreløs' mann

 12. Hva er det som er så enormt usømmelig med forholdet mellom Kristin og Erlend?

 13. I forbindelse med Erlend trekkes det flere paralleller til en 'urolig hingst'.
  Hvorfor?
  Har dette noen forbindelse med det tematiske?


 14. Hvorfor gir Kristin Erlend kransen sin, og hva symboliserer dette?

 15. Hva kan være grunnen til at Lavrans til slutt går med på noe så uhørt som å godta Erlend som sin svigersønn?
  Skisser raskt opp bakgrunnen for ekteskapet mellom Ragnfrid og Lavrans.


 16. Hva var forskjellen på en 'risunge', et 'frillebarn' og en 'horunge'?

 17. Sigrid Undsets triologi om "Kristin Lavransdatter" representerer høydepunktet i hennes forfatterskap. Plasser verket i litteraturhistorien og pek på sentrale tidstypiske trekk.7.289.596  visitors
Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Tilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - også utenfor Norge!