Please visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor

Siden er foreldet! Den nye siden finner du her!

Bakgrunn:
» Filosofisk bakgrunn
» Historisk bakgrunn
» Epokeoversikt fram til i dag
» Nyromantikken
» » Romantikk/nyromantikk?
Sigbjørn Obstfelder:
» Om dikteren
» Dikt
» "Jeg ser"
» » Noen tips

Arne Garborg:
» I Caplex
» Garborgåret 2001
» Ein bortkomen fader
» Skriftir i samling
» "[Til deg, du Hei...]"
Vilhelm Krag:
» Om dikteren
» "Der skreg en fugl"
» "Fandango"
» » Om diktet

Knut Hamsun:
» Om ham...
» About Knut Hamsun
» Bibliografi
» Bokoversikt
» Forholdet til nazismen
» Fra "Det ubevisste sjeleliv"
August Strindberg:
» Strindbergmuseet
» Personen Strindberg
» Hans produksjon
» Noen sentrale verk
» Forord til "Giftas"
» "Giftas"