Åpne spørsmål - Litteratur:
1. Sagadiktning
2. Folkediktning
3. Romantikken
4. Overgangen til realisme
5. Realismen og naturalismen
6. "Jeg ser" (S. Obstfelder)

Åpne spørsmål - Yrkesfag:
1. Grunnkurs modul 1

Flervalgoppgaver - Litteratur:
1. Eventyr
2. Sagn
3. Folkeviser
4. Romantikken
5. Fra romantikk til realisme
6. Realismen og naturalismen

Bokmål -› Nynorsk
Innføringen av kristendommen
Religion og makt
Dronning Ragnhilds drøm
Halvdan Svartes død
Håkon Jarls død
Tormod Kolbrunarskalds død
Balder blir drept
Opplysningstiden
Romantikken
Nasjonalromantikken del 1
Nasjonalromantikken del 2
Realismen
Sigbjørn Obstfelder
Korte tekster til oversettelse
Norrønt språk: e-postoppgaver
2. Dronning Ragnhilds drøm
3. Halvdan Svarte dør
4. Håkon Jarls død
5. Tormod Kolbrunarskalds død 1
6. Tormod Kolbrunarskalds død 2
7. Balder blir drept
Litteratur: e-postoppgaver
1. 'Kransen' av Sigrid Undset
Åpne spørsmål - Språk:
1. Fonemer, morfemer, syntaks
2. Verb
3. Språkhist. tom. synkopetiden
4. Norrønt
Flervalgspørsmål - Språk:
1. Språkhist. tom. synkopetiden