Flervalgsprøve - Apokope

Hva er apokope?

En bestemt endelse for sterke hunkjønnsord på Jæren
Bortfall av konsonant i utlyd etter lang vokal
Bortfall av endevokal
Bortfall av endevokal i trøndske jamvektsord

Hvor finner vi apokope i øst-norske dialekter?

I trøndske overvektsord
I trøndske jamvektsord
I østlandske overvektsord
I østlandske jamvektsord

Hvor sier folk: "Å far tel Fausk å kjøp kak for ei kron"?

I Verdal
På Lesja
I Trondheim
I Salten

Hva er forskjellen på apokope i Trøndelag og i Salten?

I Trøndelag apokoperer man både overvektsord og jamvektsord
I Salten apokoperer man kun jamvektsord, mens man i Trøndelag kun apokoperer overvektsord
I Trøndelag apokoperer man kun overvektsord,- i Salten apokoperer man så godt som alt
Det er ingen store forskjeller. Begge steder er sentra for apokopering

Hvor finner vi sentrene for apokope?

I Sunnmøre og deler av Nordmøre, samt i Salten
I Trøndelag og på Toten
I Trøndelag og søndre deler av Østerdalen
I Salten og Trøndelag