Flervalgsprøve - Jamvektsloven

Hvorfor er jamvektsloven så viktig i målføresammenheng?

Den skiller mellom nord-norske og sør-norske dialekter
Den skiller mellom øst-norske og vest-norske dialekter
Den forklarer jamningsforholdene i trøndske dialekter
Den forklarer jamvekten i vest-norske målføre

Hva går jamvektsloven ut på?

Overvektsinfinitiver får a-endelse i østlandske dialekter
Over-/jamvektsinfinitivene i nordnorske dialekter defineres
Den definerer ulikhetene mellom e-mål og a-mål
Endelsene i overvekts-/jamvektsord følger faste regler

Hva var jamvektsord på norrønt?

Tostavelsesord med kort rotstavelse og lang endestavelse
Tostavelsesord med lang rotstavelse og kort endestavelse
Tostavelsesord med kort rotstavelse og kort endestavelse
Tostavelsesord med lang rot- og endestavelse

Hvor finner vi dialekter som har jamvekt med apokope?

I Trøndelag
I søndre del av Gudbrandsdalen
I områdene på begge sider av Oslofjorden
I Øst-Telemark

Hva menes med kløyvd infinitiv i nynorsk?

Man kan veksle mellom a/e-infinitiv som man vil i samme besvarelse
Man kan unnlate å bruke infinitiv i spørresetninger
Trøndere kan fjerne infinitivsendelser i overvektsord når de skriver nynorsk
Et systematisk skifte mellom a/e-infinitivsendelse i overenstemmelse med jamvektsloven