Dialekter - 20 flervalgspørsmål

1. Hvorfor er jamvektsloven så viktig i målføresammenheng?

Den skiller mellom nord-norske og sør-norske dialekter
Den skiller mellom øst-norske og vest-norske dialekter
Den forklarer jamningsforholdene i trøndske dialekter
Den forklarer jamvekten i vest-norske målføre

2. Hva går jamvektsloven ut på?

Overvektsinfinitiver får a-endelse i østlandske dialekter
Over-/jamvektsinfinitivene i nordnorske dialekter defineres
Den definerer ulikhetene mellom e-mål og a-mål
Endelsene i overvekts-/jamvektsord følger faste regler

3. Hva var jamvektsord på norrønt?

Tostavelsesord med kort rotstavelse og lang endestavelse
Tostavelsesord med lang rotstavelse og kort endestavelse
Tostavelsesord med kort rotstavelse og kort endestavelse
Tostavelsesord med lang rot- og endestavelse

4. Hvor finner vi dialekter som har jamvekt med apokope?

I Trøndelag
I søndre del av Gudbrandsdalen
I områdene på begge sider av Oslofjorden
I Øst-Telemark

5. Hva menes med kløyvd infinitiv i nynorsk?

Man kan veksle mellom a/e-infinitiv som man vil i samme besvarelse
Man kan unnlate å bruke infinitiv i spørresetninger
Trøndere kan fjerne infinitivsendelser i overvektsord når de skriver nynorsk
Et systematisk skifte mellom a/e-infinitivsendelse i overenstemmelse med jamvektsloven

6. Hva er apokope?

En bestemt endelse for sterke hunkjønnsord på Jæren
Bortfall av konsonant i utlyd etter lang vokal
Bortfall av endevokal
Bortfall av endevokal i trøndske jamvektsord

7. Hvor finner vi apokope i øst-norske dialekter?

I trøndske overvektsord
I trøndske jamvektsord
I østlandske overvektsord
I østlandske jamvektsord

8. Hvor sier folk: "Å far tel Fausk å kjøp kak for ei kron"?

I Verdal
På Lesja
I Trondheim
I Salten

9. Hva er forskjellen på apokope i Trøndelag og i Salten?

I Trøndelag apokoperer man både overvektsord og jamvektsord
I Salten apokoperer man kun jamvektsord, mens man i Trøndelag kun apokoperer overvektsord
I Trøndelag apokoperer man kun overvektsord,- i Salten apokoperer man så godt som alt
Det er ingen store forskjeller. Begge steder er sentra for apokopering

10. Hvor finner vi sentrene for apokope?

I Sunnmøre og deler av Nordmøre, samt i Salten
I Trøndelag og på Toten
I Trøndelag og søndre deler av Østerdalen
I Salten og Trøndelag

11. Hva er jamning?

Regressiv konsonantassimilasjon
Regressiv/progressiv fjernassimilasjon av vokaler
Progressiv kontaktassimilasjon
Regressiv kontaktassimilasjon

12. Hva er tiljamning og utjamning?

Konsonantlydene tilnærmer seg hverandre / konsonantlydene blir identiske
Konsonantlydene blir identiske / konsonantlydene tilnærmer seg hverandre
Vokallydene tilnærmer seg hverandre / vokallydene blir identiske
Vokallydene blir identiske / vokallydene tilnærmer seg hverandre

13. I hva slags ord finner vi jamning?

I overvektsord med to stavelser
Både i overvektsord og jamvektsord
I ord med fler enn 2 stavelser
I jamvektsord

14. I hvilken del av Norge går ettervokalisk "p,t,k" til "b,d,g" ?

Kyststripen fra Arendal til Karmøy
Kyststipen fra Karmøy til Bergen
Kyststripen fra Arendal til nordre del av Hordaland
Kyststipen fra Arendal til Bergen

15. Hva er en svarabhakti-vokal?

En vokal som er lagt inn mellom to andre vokallyder for å lette uttalen
Navnet på vokalen som forsvinner i forbindelse med apokope
En vokal som er lagt inn mellom to konsonantlyder for å lette uttalen
Navnet på den vokalen som fungerer som påvirkningsagent ved jamning

16. Hva er palatalisering?

Navnet på prosessen som gir utjamning
Heving av den midtre delen av tunga opp mot den harde gane i forbindelse med uttalen av bestemte konsonanter og konsonantgrupper
Heving av den bakre del av tunga opp mot drøpelen/den bakre delen av den bløte gane
Heving av tungespissen opp mot gommen i overmunnen (alveolaris)

17. Hvor finner du palatalisering både i hoved- og endestavelser ?
Bruk kart!

Elverum
Årdal
Verdal
Lom

18. Hva med tjukk-l i Indre Salten ?

De har ikke tjukk-l
De har tjukk-l bare for gammelnorsk "rð"
De har tjukk-l både for gammelnorsk "rð" og for historisk "l"
De har tjukk-l bare for historisk "l"

19. Hvor sier man gvass i stedet for kvass (bruk kart)?

I Lier (Buskerud)
I Rauland (Telemark)
I Nore (Buskerud)
I Drangedal (Telemark)

20. Hvorledes lages retroflekse lyder?

Den midtre delen av tungen heves opp mot ganen
Tungespissen heves opp mot gommen i overmunnen
Tungespissen presses opp mot baksiden av fortennene i overmunnen
Tungen bøyes bakover i munnen for deretter raskt å rette seg ut igjen