1
E k a
2 Reduksjon av 'k' til 'g'
Bortfall av 'a'
A-brytning
Jak
A-brytning
bortfall av opprinnelig 'a'-endelse
= Jak
3 Intet nytt i/j-omlyd av 'a' til 'e'
Svekkelse av 'k' til utlydende 'i'
eventuelt bortfall av 'k'
reduksjon av 'k' til 'g'
=
Eg (vest-norsk)
Jei / je (østlandsk)
Jag (svensk)