Omlyd = En vokallyd påvirkes av en annen foregående eller etterfølgende vokallyd slik at kvaliteten endres.

Vi opererer her med tre ulike omlydsformer:
a-omlyd / u-omlyd / i-omlyd

i/j-omlyden innebærer at en i/j-lyd påvirker en annen vokallyd slik at den trekkes kvalitativt mot 'i/j' slik det skisseres her:

a-omlyd

I praksis vil det si:
'e' går til 'i' (verk - virki)
'a' går til 'e' (taka - tekr, langr - lengri) 'á' går til 'æ' (fár - færri)
'o' går til 'ø' (sofa - søfr) 'ó' går til 'ø' (stórr - størri)
'u' går til 'y' (ungr - yngri)
osv.