Tormod Kolbrunarskalds død - del 1

Innsendingsoppgaver

Oppgavene under er konsentrert om verbalsystemet.

Du skal:

  • Bestemme om verbet er sterkt eller svakt
  • Forklare hvorfor
  • Bestemme hvilken klasse verbet tilhører
  • Forklare hvorfor
  • Redegjøre for morfologiske / fonologiske særtrekk ved verbet
  • Redegjøre for de viktigste forskjellene mellom det norrøne
    og moderne norske verbalsystemet
Du finner det meste av den hjelpen du trenger HER! Klikk lenken for å få hjelp til arbeidet med norrøne verb
Ellers du bruke læreren din som ressursperson!Navnet ditt:
Klasse / kurs:
Status:
Din e-mail:
Skole:
Mottakerens e-mail:
Besvarelsene er ikke lagret!!!


Fyll ut samtlige felt ovenfor!
Send svarene dine ved å trykke på 'Send'-knappen nederst.
Lykke til!


1. Redegjør generelt for systemet med svake og sterke verb:

2. Nevn de viktigste forskjellene mellom verbalsystemet i norrønt og moderne norsk:

Kommenter de blåmerkede setningsleddene i hht. kravene nevnt ovenfor

3. Ok er kunungr var fallin:

4. Þormóðr varð sárr mjòk:

5. Þá hófsk sú orrosta er Dagshríð er kòlluð:

6. Þormóðr kom þá ekki i orrostu:

7. en allilla bera þeir sárin sin:

8. Kimbi :

9. Kimbi sá at Þormóðr hafði gullhring á hendi:

10. Haf þú hring, ef þú fær:

11. Þormóðr sveifldi til sverðinu:

12. (Þormóðr) sat þar um hríð:

13. (hverr) røtt um framgòngur manna:

14. Þá kvað Þormóðr: