Ingen kontakt med databaseserver!
" ); exit(); } // Valg av korrekt database if (! @mysql_select_db("teajkm_vgskolenet") ) { echo( "Ingen kontakt med den aktuelle databasen - gmsys!
"); exit(); } $sql = "DELETE FROM gm_svar WHERE ID='$id' AND side='$pageid'"; if (@mysql_query($sql)) { } $dato=date("Ymd"); while ($rader != $x) { $x=$x+1; $sql = "INSERT INTO gm_svar SET ID = '$id', side = '$pageid', dato = '$dato', svar = '$svar[$x]', nr = '$x'"; if (!mysql_query($sql)) error("Det inntraff en databasefeil ved registrering av ". "dine data.\\nDersom feilen vedvarer, vennligst ". "kontakt jmoller@online.no"); } } // dersom submitknappen ikke er klikket if (!isset($trykket)) { // dersom ikke fontredigert if ($red != "t") { $fontstr = "80"; } // dersom bruker er innlogget if (isset($id)) { //include("../../../felles/common.php"); //include("../../../felles/db.php"); // Kopling mot databaseserveren $dbcnx = @mysql_connect("sql3.nordkapp.net", "teajkm_teajkm", "fai1Chor"); if (!$dbcnx) { echo( "Ingen kontakt med databaseserver!
" ); exit(); } // Valg av korrekt database if (! @mysql_select_db("teajkm_vgskolenet") ) { echo( "Ingen kontakt med den aktuelle databasen - gmsys!
"); exit(); } $sql = "SELECT * FROM gm_svar WHERE ID = '$id' AND side = '$pageid' ORDER BY 'nr'"; $result = mysql_query($sql); $y=0; $teste=mysql_num_rows($result); // dersom poster finnes åpnes de og svarverdiene lagres i array if (mysql_num_rows($result) > 0) { // Bla gjennom radene i bruker-arrayen og plukk ut de aktuelle data while ( $row = mysql_fetch_array($result)) { $grunndato=$row["dato"]; $y=$y +1; $svar[$y]=$row["svar"]; } } $sql = "SELECT * FROM gm_user WHERE ID = '$id'"; $result = mysql_query($sql); // dersom poster finnes åpnes de og svarverdiene lagres i array if (mysql_num_rows($result) > 0) { // Bla gjennom radene i bruker-arrayen og plukk ut de aktuelle data while ( $row = mysql_fetch_array($result)) { $etternavn = $row["etternavn"]; $fornavn = $row["fornavn"]; $sender_klasse = $row["klasse"]; $sender_email = $row["email"]; $sender_skole = $row["skole"]; $sender_teacher = $row["teacher"]; } } $sender_name = $fornavn." ".$etternavn; if ($sender_teacher > "") { $status = "Lærer"; }else{ $status = "Elev"; } } ?> VGskole: Tormod Kolbrunarskalds død (ver. 08.03.03) "; echo ""; ?> "; include "../../../../css/includes/toppmeny.php"; // include("../../../../css/includes/fagheading.php"); echo ""; // } ?>

Tormod Kolbrunarskalds død - del 2

Innsendingsoppgaver

Oppgavene under er konsentrert om fonologiske, morfologiske og syntaktiske overganger.
Du bør også repetere de sidene ved verbalsystemet du har arbeidet med i tidligere.

Du skal:

  • Greie ut om de viktigste fonologiske endringene i synkopetida
  • Redegjøre for kasussystemet i norrønt + overgangen til moderne norsk
  • Presentere en morfologisk og syntaktisk kasusbestemmelse av nominalleddene
  • Redegjøre for morfologiske / fonologiske særtrekk
  • Greie ut om verbalene som i T.K. del 1
Klikk lenkene for å få hjelp til arbeidet med synkopetiden, kasussystemet og norrøne verb
Ellers du bruke læreren din som ressursperson!Navnet ditt:
Klasse / kurs:
Status:
Din e-mail:
Skole:
Mottakerens e-mail:
"") { echo ""; }else{ echo ""; } ?>
"") AND ($lagret > "")) { $dato=$dato + 15; $aar=substr($dato,0,4); $mnd=substr($dato,4,2); $dag=substr($dato,6,2); echo "Dato for sletting: $dag-$mnd-$aar"; }else{ $aar=substr($grunndato,0,4); $mnd=substr($grunndato,5,2); $dag=substr($grunndato,8,2); echo "Dato for sletting: $dag-$mnd-$aar Velg eventuelt 'Lagre'"; } ?>


Fyll ut samtlige felt ovenfor!
Send svarene dine ved å trykke på 'Send'-knappen nederst.
Lykke til!


1. Gi en ordnet oversikt over de viktigste fonologiske endringene som fant sted i     synkopetida:

2. Redegjør for kasussystemet i norrønt, samt reduksjonen av dette fram til moderne norsk:

Kommenter de blåmerkede setningsleddene i hht. kravene nevnt ovenfor

3. Var þar at kona nòkkur ok batt um sár manna:

"") { echo "

"; } ?>

4. ok vermdi hon vatn til at fægja sárin:

5. Þar gekk annarr maðr út, en annarr inn, þeir er stòrfuðu at sárum mònnum:

6. Þá mælti læknirinn til hans:

7. Þú maðr! gakk út, ok tak mér skíðin:

"") { echo "

"; } ?>

8. Furðu bleikr er þessi maðr; (kommenter også syntaksen):

9. þá leitaði hon um þat sár er hann hafði á síðunni:

10. (Hon) gaf at eta hinum sárum mònnum:

11. Skér þú til jarnsins:

"") { echo "

"; } ?>

12. (Þormóðr) bað hana gera af slíkt er hon vildi:

13. Ólafr konungr gaf mér hring þenna í morgin:


name=teacher_email> name=id> name=pageid>
"") { echo "

"; } ?>"); ?> VGSkole: Oppgaver til Tormod Kolbrunarskalds død - del 2


Oppgavene er sendt til


Hilsen VGSkole.no