Kongruens (samsvar) = Det må være samsvar mellom alle ordene som står som deler av samme setningsledd.

1.
Dersom det er flere ord knyttet sammen i samme setningsleddet, må samtlige ord stå i samme tall og kasus
"Ragnhild dróttning dreymði drauma stóra"
Her står det første leddet i dativ (pga. verbet 'dreyma'). Dette leddet består av to substantiv, som begge står i samme tall og kasus.

2.
Preposisjon og styrelse. De ulike preposisjonene i norrønt krever forskjellige kasus i styrelsen.
F.eks. styrer 'frá' dativ, og 'til' genitiv

3.
Subjekt - verbal
Subjektet og verbalet må stå i samme tall og person.