Relative pronomen i norrønt

Kun ett, som er ubøylig: 'er' (som)


Personlige pronomen i norrønt

Når du skal bestemme et personlig pronomen, bør du kunne bøye det,
samt forklare hvordan de personlige pronomenene generelt sett er organisert i:

4 kasus: Nominativ, genitiv, dativ, akkusativ
Tall: Entall, totall (dualis) og flertall
Kjønn: Hankjønn og hunkjønn i 3. person entall
(for intetkjønn brukes det påpekende pronomenet - se nedenfor)

Tips: Konsentrer deg om entall dersom du vil prioritere!

Tall 1. person 2. person 3. person Kasus
Entall ek þú hann / hon Nominativ
"
mín þín hans / hennar Genitiv
"
mér þér honum / henni Dativ
"
mik þik hann / hana Akkusativ
Flertall vér (mér) ér (þér b Nominativ
"
vár yðar b Genitiv
"
oss yþr b Dativ
"
oss yþr b Akkusativ
Totall vit (mit) it (þit) b Nominativ
"
okkar ykkar b Genitiv
"
okkar ykkr b Dativ
"
okkr ykkr b Akkusativ

Merk: Det refleksive pronomen for 3. person hører også hjemme i denne pronomengruppa.
Det finnes kun i entall, og bøyes:
-, sín, sér, sik (ingen nominativform!)


Påpekende pronomen i norrønt

Det forekommer flere varianter av de påpekende pronomenene.
Jeg har her tatt med de vanligste.
Når du skal bestemme et påpekende pronomen, bør du kunne bøye det,
samt forklare hvordan pronomenene generelt sett er organisert i:

4 kasus: Nominativ, genitiv, dativ, akkusativ
Tall: Entall og flertall
Kjønn: Hankjønn, hunkjønn og intetkjønn

Tips: Konsentrer deg om hankjønn dersom du vil prioritere!

Tall Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Kasus
Entall þat Nominativ
"
þess þeir(r)ar þess Genitiv
"
þeim þeir(r)i því (þí) Dativ
"
þann þá þat Akkusativ
Flertall þeir þær þau Nominativ
"
þeir(r)a
Genitiv
"
þeim
Dativ
"
þá þær þau Akkusativ