Substantiv i norrønt

4 kasus: Nominativ, genitiv, dativ, akkusativ
3 kjønn: Hankjønn, hunkjønn, intetkjønn
Tall: Entall og flertall

Det er her tilstrekkelig å lære og bøye et substantiv fra hvert kjønn.
Entallsbøyinga er den viktigste:

Tall Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Kasus
Entall armr mòn land Nominativ
"
arms manar lands Genitiv
"
armi mòn landi Dativ
"
arm mòn land Akkusativ
Flertall armar manar lònd Nominativ
"
arma mana landa Genitiv
"
òrmum mònum lòndum Dativ
"
arma manar lònd Akkusativ

Bestemt artikkel

Norrønt hadde som moderne norsk både foranstilt og etterhengt bestemt artikkel. Begge er i norrønt utviklet på grunnlag av det påpekende pronomenet hinn.

Den bestemte artikkel
Kjønn/kasus Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn
E
n
t
a
l
l
Nominativ hinn hin hitt
Genitiv hins hinnar hins
Dativ hinum hinni hinu
Akkusativ hinn hina hitt
Nominativ hinir hinar hin
F
l
e
r
t
a
l
l
Genitiv
hinna
Dativ
hinum
Akkusativ hina hinar hin

Den etterhengte bestemte artikkel

Dette påpekende pronomenet ble i eldre tid plassert etter substantivet, og det vokste etter hvert sammen med det:
'karl hinn' -> 'karl inn' ->'karlinn' (mannen/karen)
Dermed var det tidligere pronomenet blitt en bestemt artikkel.
Den etterhengte bestemte artikkelen er særegen for nordisk. De andre germanske språkene utviklet sin bestemte artikkel foran substantivet (the man / der Mann).
Når vi i norsk i tillegg plasserer et påpekende pronomen foran substantivet, får vi det vi kaller dobbelt bestemmelse.
Norsk: 'den lille piken'
Dansk: 'den lille pige'

Her er en forenklet oversikt over den etterhengte best. artikkelen i norrønt:

Den etterhengte bestemte artikkel
Kjønn/kasus Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn
E
n
t
a
l
l
Nominativ armr-inn hlið-in land-it
Genitiv arms-ins hliðar-innar lands-ins
Dativ armi-num hlið-inni landi-nu
Akkusativ arm-inn hlið-ina land-it
Nominativ armar-nir hliðir-nar lònd-in
F
l
e
r
t
a
l
l
Genitiv arma-nna hliða-nna landa-nna
Dativ òrmu-num hliðu-num lòndu-num
Akkusativ arma-na hliðir-nar lònd-in