Omlyd = En vokallyd påvirkes av en annen foregående eller etterfølgende vokallyd slik at kvaliteten endres.

Vi opererer her med tre ulike omlydsformer:
a-omlyd / u-omlyd / i-omlyd

U-omlyden innebærer at en u-lyd påvirker en 'a' slik at den trekkes kvalitativt opp mot 'ò' slik det skisseres her:

a-omlyd

I praksis vil det kunne si:
'a' går til 'ò' (landu - lònd, barnu - bòrn)

I de fleste tilfellene der du møter 'ò' (o med kvist) i de norrøne originaltekstene, skyldes dette gjerne u-omlyd.