Ordbok
Grammatikk

Nynorsk omsetjing - "Sigbjørn Obstfelder"
Sigbjørn Obstfelder er født og oppvokst i Stavanger. Han begynte å studere filosofi, men brøt med

filosofistudiene til fordel for en utdanning som tekniker. Etter ett år som tekniker i USA, vendte han

hjem til Norge igjen. Han mislikte teknikerarbeidet, og tenkte en tid på å utdanne seg som musiker.

Det ble imidlertid ikke noe av musikerutdannelsen, og han satset i steden på å livnære seg som

forfatter. Livet hans ble preget av dårlig økonomi og intens mistrivsel. Han fant seg dårlig

til rette i samfunnet og var en tid innlagt på psykiatrisk sykehus. I den siste delen av livet flyttet han

mye rundt mellom hovedstadene i Europa, men han fant seg ikke til rette noen steder.

Obstfelder hadde ingen stor litterær produksjon, men han blir allikevel regnet som en av våre

betydeligste forfattere og kalles ofte Norges første modernist. Det som i særlig grad dominerer

diktningen hans, er angsten og lengselen etter et annet og bedre liv. Han trivdes svært dårlig i det

samfunnet han levde i, og særlig inntrykkene fra det amerikanske industrisamfunnet hadde skremt

ham. Tekstene hans kan følgelig ses på som en klar kritikk av en samfunnsform han oppfattet som

svært truende, og som han følte seg helt fremmed overfor.

Obstfelder ønsket å gi uttrykk for de vareste sinnsstemninger og den dypeste angst i tekstene sine.

Det mente han måtte skje selv om det tradisjonelle formspråket måtte ofres. I følge Obstfelder ville

tradisjonelle formkrav overskygge andre, og viktigere, sider ved teksten.

Vi finner allikevel en velutviklet språklig rytme hos Obstfelder som i høyeste grad samsvarer med

den stemningen som preger innholdet. Mot slutten av sitt liv var Obstfelder delvis sinnssyk.

Han døde av tuberkulose i København i 1900, samme dag som hans eneste barn ble født.
Copyright © Gm SystemutviklingPlease visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor...

... og som internett-tilbyder bruker vi:

Din bredbåndleverandør i Indre-Salten