Ordbok - Nynorskkurs
          

Nynorsk oversettelse - Nasjonalromantikken

Oversettelse bokmål -> nynorsk


 1. I "Opplysningstiden" eller "Rasjonalismen" på 1700-tallet var forfatterne svært opptatt med å være

 2. moderne, vitenskaplige og bruke kald fornuft. De ville gjerne få alt fram i dagslys, analysere

 3. problemene med hjernen, de ville være eksperter og sette opp regler og system. Framover mot 1800

 4. snudde de i England og Tyskland. For eksempel mente Herder i Tyskland at dypt inne i sjelen på

 5. folk lå et helt land av drøm, leting og følelser som det gjaldt å utforske i bøkene. Det mystiske,

 6. fjerne og skumringslignende fikk stor interesse. Nå skulle følelsene og hjertetonene frem, og en

 7. søkte mot det fjerne etter temaet: ut på landet til bøndene, ut i verden til fjerne eksotiske land,

 8. tilbake til middelalderen og altså inn i menneskesjelen. Religion, som alltid har vært viktig for

 9. mennesker, men som var blitt skjøvet inn i bakgrunnen i opplysningstiden, var viktig igjen. Herder

 10. mente òg at hvert folkeslag hadde en felles folkesjel, som kom frem i sanger, eventyr og andre

 11. historier som ble viderefortalt mellom bøndene. I Tyskland samlet brødrene Grimm inn eventyr.

 12. Denne nye moten i litteraturen kaller vi romantikk. Henrich Steffens er i utlandet og lærer om dette

 13. og tar det med seg tilbake til København. Der inspirerer han den unge Adam Oehlenschläger, som

 14. snapper opp en historie om noen forhistoriske gullhorn og skriver et dikt om dem. Nikolai Frederik

 15. Severin Grundtvig blir også begeistret, og han får mye å si for kulturlivet også i Norge. Men den eneste

 16. egentlige romantikkdikteren i Norge er Henrik Wergeland. Han så på seg selv som et fritt geni i typisk

 17. romantisk stil. Da han døde i 1845 var romantikken akkurat i ferd med å gå over i nasjonalromantikk.

 18. Det var en mote som bygde på de ulike innslagene i romantikken, men som la særlig vekt på

 19. folkesjelen. I Norge kom dette om lag samtidig med at vi skulle rive oss løs fra dansk kultur og bygge

 20. vår egen. Til hjelp hadde vi for eksempel fått Universitetet i Oslo i 1811, som var en samlingsplass for

 21. de glupeste guttene i landet. Alle jublet over at den lange dansketiden var over, og en begynte å

 22. interessere seg sterkt for bondekultur, som en før hadde sett ned på og mobbet, men som nå kom

 23. høyt i ry, selv om sosiologen Eilert Sundt forsket og skrev om at slett ikke alt stod så bra til som en

 24. ville tro der ute på landet. Men det ble òg en stor interesse for vikingtiden, da Norge hadde vært et

 25. stort og mektig land med et flott, eget skriftspråk. Dette skriftspråket var nå tapt og erstattet med

 26. dansk, men bygdene var fulle av norske dialekter, som kanskje kunne danne grunnlaget for et nytt,

 27. norsk skriftspråk. Nå gjaldt det å samle inn alt som var typisk norsk. Flere forskere trålet bygdene

 28. og skrev ned det de hørte. Ivar Aasen samlet ord og grammatikk, Magnus Brostrup Landstad samlet

 29. folkeviser, Peter Christian Asbjørnsen og Jørgen Moe samlet eventyr og sagn, Ludvig Matias

 30. Lindemann samlet folkemelodier. Alle sammen gav ut flere bøker med det de hadde funnet, og mange

 31. kunstnere brukte stoffet i verkene sine. Den mest typiske nasjonalromantiske dikteren var

 32. Johan Sebastian Welhaven, men også Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen skrev nasjonal-

 33. romantisk de første 20 årene. Aasen laget til og med et nytt skriftspråk ut fra det han fant, og dette

 34. "landsmålet" ble tatt i bruk av flere, den glupeste var Aasmund Olavsson Vinje. Komponisten

 35. Richard Nordraak ble inspirert av folkemelodiene, og maleren I.C. Dahl tok med seg ideer fra

 36. utlandet og brukte norsk natur som materiale for bildene sine. Også malerene Adolph Tidemand (som

 37. var svært god på personer) og Hans Gude (som var spesialist på landskap) hentet motiv til bildene

 38. sine fra bondekulturen. På denne måten ble hele kulturlivet vårt preget av nasjonalromantikken

 39. mellom 1840 og 1875, og Norge ble liksom en 'nasjon' på denne måten. Vi "oppdaget oss selv".









Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo



Tilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - også utenfor Norge!