Ordbok - Nynorskkurs
          

Nynorsk oversettelse - Opplysningstiden

Oversettelse bokmål -> nynorsk


 1. Det tok til med at noen pirket borti monarkenes stilling. Enevoldskongene hevdet at de hadde makten

 2. sin fra Gud. Dette var et snedig påfunn, for den som satte seg opp mot kongen, satte seg opp mot

 3. Gud, og således meldte han seg ut av kristendommen. En må huske på at ennå hadde ikke

 4. heksebålene sloknet i Europa. I Storbritannia oppdaget Newton tyngdeloven og således ga han

 5. næring til vitenskapelig tenkemåte, og det var noe nytt i et samfunn der de varslet at verden skulle

 6. gå under da det ble fanget en merkelig sild i Kattegat. John Locke ga ut 'An Essay Concerning

 7. Human Understanding' i 1690 der han torpederte enevoldskongenes argument med at vi alle er

 8. Guds barn. Vi er alle født med rett til liv, frihet og eiendom, og dersom monarkene undergraver

 9. borgerrettigheter, toleranse og trosfrihet, har folket både en rett og en plikt til å avskaffe

 10. despotiet og innsette en styrer som vil høre på fornuft (jfr. den amerikanske uavhengighets-

 11. erklæringen av 1776). I Frankrike kunngjorde Montesquieu at absolutt makt korrumperer absolutt, og

 12. at det derfor er nødvendig å dele makten i samfunnet mellom en dømmende, en lovgivende og en

 13. utøvende statsmakt. Bøkene hans ble trykt og utgitt i Nederland, for der fantes det en viss

 14. ytringsfrihet. Omtrent samtidig kom opplysningsfilosofene og encyklopedistene som ville la

 15. fornuften råde til beste for folk. På det litterære området dukket det opp en del dramatikere i

 16. Frankrike som holdt de klassiske dramaene som det ypperste av all litteratur. Det var tragikerne

 17. Corneille og Racine og komediedikteren Molière. Idealet var natur, fornuft og sannhet når det gjaldt

 18. innhold, mens formen skulle være storlinjet og harmonisk, enkel, avbalansert og velkomponert.

 19. Kjennemerket på all god litteratur var at den var presis, klar og hadde en ledig eleganse i komposisjon og

 20. stil. Danmark-Norge ble i denne tiden liggende i et kulturelt vakuum. De nye strømmene i europeisk

 21. åndsliv brukte lang tid på å nå fram selv til det kontinentale Danmark. Når det skjedde, var det en

 22. nordmann som stod for den bragden. Ludvig Holberg hadde vært og reist både i England, Frankrike og

 23. Nederland, og han hadde fått sansen for den nye fornuftsfilosofien. Han ville ha nyttige studier av

 24. naturen og menneskene i steden for pedantisk nedgraving i latinske støvhauger. Når han hadde gjort

 25. grunnen klar, kunne det komme andre nordmenn etter. Danskene hadde maktet å gjøre en

 26. slavekoloni av Norge, og til tross for stadige krav hadde vi fremdeles verken eget universitet eller

 27. egen nasjonalbank. De norske studentene i København rottet seg sammen og dannet Det norske

 28. Selskap, en litterær selskaps- og drikkeklubb der det ble konsumert mye punsj og laget storslåtte

 29. planer for Norges fremtid. De viktigste bidragsyterne her var Johan Nordahl Brun, Claus Frimann,

 30. Edvard Storm, Johann Herman Wessel og Jens Zetlitz.

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoTilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - også utenfor Norge!