Ordbok - Nynorskkurs
          

Nynorsk oversettelse - Realismen

Oversettelse bokmål -> nynorsk


 1. Realismens kjennetegn var i første rekke valget av emner. Forfatterne skulle, som Brandes sa det,

 2. "sette problemene under debatt". Det naturlige var da å skrive om problemer som fantes i samfunnet

 3. rundt dem. De skulle skrive om borgerskapet slik det egentlig var, og kritisere forhold i samfunnet.

 4. Måten de gjorde dette på var å skildre det som karakteriserte personene, holdningene og

 5. forholdene i samfunnet. Forfatterne skulle ha et budskap. De skulle sette problemene under debatt,

 6. og avsløre elendigheten de fant. Ibsen sa en gang: "Mitt kall er ei at svare, kun at spørge".

 7. Han mente at hans oppgave ikke var å komme med en ny samfunnsordning, men å sette problemene

 8. som var i samfunnet under debatt og gi folk en økende bevissthet om dem. Naturalistene mente at

 9. individet ikke hadde noen mulighet til å påvirke sine egne liv, skjebnen deres var allerede bestemt,

 10. og prøvde en å bryte skjebnen, gikk det som regel enda værre enn det ellers ville ha gjort. Ta for

 11. eksempel et menneske som aldri har hatt penger, som har vært fattig i hele sitt liv. Får dette

 12. mennesket av en eller annen grunn penger i hendene, vil han da klare å ta kontroll over sitt eget liv?

 13. Nei, mente naturalistene. Han ville mest sannsynlig drikke eller spille dem opp, eller på annen måte

 14. kaste vekk pengene. Om han ikke tok sitt eget liv før pengene var brukt opp.

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoTilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - også utenfor Norge!