Fra norrønt til moderne norsk


1. Når og hvor fant det første norske vikingangrepet på England sted?

I 793 e.kr. på øya Iona
I 792 e.kr. på øya Lindisfarne
I 792 e.kr. på øya Iona
I 793 e.kr. på øya Lindisfarne

2. Hvilken musikksjanger henter mye av inspirasjonen fra norrønt språk og gamle nordiske myter?

Hip Hop
Black Metal
Punk
Rock'n Roll

3. Hva kaller vi henholdsvis de norrøne bokstavene 'ð' og 'þ'?

/þårrn/ og /et/
/eð/ og /fårrn/
/þårrn/ og /eð/
/eð/ og /þårrn/

4. Hva har vanligvis norrøn 'ð' og 'þ' endret seg til i moderne norsk?

'ð' har blitt til 'd' og 'þ' har blitt til 't'
'ð' har blitt til 't' og 'þ' har blitt til 'd'
'ð' har blitt til 'c' og 'þ' har blitt til 't'
'ð' har blitt til 'd' og 'þ' har blitt til 'c'

5. Hvorledes har norrøn lang á-lyd utviklet seg i moderne norsk?

Den ble generelt sett til lang 'o'-lyd, men ble diftongert til 'ao' på vest-nordvestlandet.
Den ble generelt sett til lang 'å'-lyd, men ble diftongert til 'au' på vest-nordvestlandet.
Den ble generelt sett til lang 'o'-lyd, men ble diftongert til 'eo' på vest-nordvestlandet.
Den ble generelt sett til lang 'å'-lyd, men ble diftongert til 'ao' på vest-nordvestlandet.

6. Hvorledes har den norrøne flertallsendelsen '-ar' endret seg?

Den er enten beholdt uendret, har blitt redusert til '-er', eller har endt opp som '-ir'
Den er enten beholdt uendret, har blitt redusert til '-ær', eller har endt opp som '-er'
Den er enten beholdt uendret, eller den har blitt redusert til '-er'
Den er enten beholdt uendret, eller den har har endt opp som '-ær'

7. Hva er et bøyningsspråk?

Preposisjonene bestemmer hva slags funksjon setningsleddene har
Plasseringen i setningen bestemmer hva slags funksjon setningsleddene har
Bøyningsendelsene bestemmer hva slags funksjon setningsleddene har
Bøyningsendelsene bestemmer hva slags funksjon setningene har

8. Hva er et ordstillingsspråk?

Preposisjonene bestemmer hva slags funksjon setningsleddene har
Plasseringen i setningen bestemmer hva slags funksjon setningsleddene har
Ordvaløren bestemmer hva slags funksjon setningsleddene har
Bøyningsendelsene bestemmer hva slags funksjon setningsleddene har

9. Hvilket setningsledd var det i setningen som vanligvis bestemte hvilken form av verbet som skulle brukes?

Adverbialet
Det indirekte objektet
Det direkte objektet
Subjektet

10. Når brukte man konjunktiv på norrønt?

For å uttrykke spørsmål
For å befale noen til å gjøre noe
For å uttrykke at noe kunne komme til å skje, eller et ønske
For å gi svar på direkte spørsmål

11. Hva har norrønt 'kasta' og 'vera' blitt i mange østlandske dialekter?

'kasta' og 'værra'
'kaste' og 'værra'
'kasta' og 'vårrå'
'kast' og 'vera'

12. Hva har norrønt 'kasta' og 'vera' blitt i en del trøndske dialekter?

'kasta' og 'værra'
'kasta' og 'vera'
'kaste' og 'værra'
'kast' og 'vårrå'

13. Hvilke kasus hadde man i norrønt?

Nominativ, genitiv, instrumentalis, akkusativ
Nominativ, genitiv, ablativ, akkusativ
Nominativ, ablativ, genitiv, instrumentalis
Nominativ, genitiv, dativ, akkusativ