INTERNASJONAL UKE OG OPERASJON DAGSVERK

Hvorfor Operasjon Dagsverk?

Operasjon dagsverk har vært en virksomhet i 33 år, og hvert år er det utdanning som står i sentrum. I år dreier det seg om indianerne i Amazonas i Brazil. Grunnen til at OD velger å støtte dette prosjektet, er at skoleelever i Norge selv er opptatt av utdanning, og at det skal være rettferdighet og lik fordeling mellom nord og sør. De siste seks årene har vi skoleelever jobbet inn over 150 millioner kroner, men selv om pengene har kommet utallige jevngamle ungdommer i sør til gode, er det for mange viktigere å få kunnskap og forståelse for situasjonen til dem som trenger pengene mest.

I forbindelse med Operasjon Dagsverk, er det lagt opp til en internasjonal uke som skal fungere som et internasjonalt undervisningsopplegg med både faglig og kulturelt innhold. Elevene skal jobbe med emner innenfor temaet som står sentralt i OD for å få et bedre innblikk i hva det dreier seg om.

I år er det tre indianergrupper som får støtte gjennom OD: Janomami-indianerne, Naiãpi-indianerne og indianerne som bor i Rio Negro-områdene.

Yanomami-indianerne lever i det nordlige Brazil, i delstatene Amazonas og Roraima. Det finnes ca 9000 av dem i Brazil, og omtrent like mange i Venezuela. For ca. 20 år siden kom janomami-indianerne i kontakt med omverdenen. Et stort problem har vært at det er mye gull på landområdene deres, noe som har tiltrukket mange gullgravere. Disse brakt med seg malaria og andre sykdommer da de først invaderte janomamienes territorier, og dette førte til at mange janomamier døde. Utdanning vil styrke janomamienes muligheter til å forsvare sine rettigheter, og derfor vil prosjektet hjelpe dem.

De fleste indianerne i Rio Negro kan både skrive og lese, men utdanningstilbudet er ikke godt nok. Det stemmer ikk overens med den virkeligheten elevene befinner seg i eller utfordringene de står overfor.

I 1992 støttet OD et utdanningsprosjekt som var tilpasset waiãpi-indianernes kultur og bakgrunn. OD vil fullføre prosjektet som har som mål å gi de 500 waiãpiene muligheten til å kontrollere sitt forhold til utenforstående

I år deltar ca 225 000 elever, og de kommer til å tjene inn en sum på tilsammen 25 millioner kroner.

Skrevet av Lena Ellingsen


Besøk Operasjon Dagsverks hjemmeside.

Yanomami-indianerne

I anledning Operasjon Dagsverk har vi hatt besøk av en brasilianer som holdt foredrag for oss om Yanomaminene og deres måte å leve på. Yanomaminene levde helt uten påvirkning utenfra inntil 1978 da de ble "oppdaget" av veibyggere. Gullgravere og forskere kom og brakte med seg sykdommer og elendighet, og Yanomaminene og deres kultur ble nesten utryddet.

Hva er den største forskjellen på den europeiske levemåten og måten Yanomamiene lever på?

-Når man bor i en indianerleir med så mange folk tett på hverandre, vil man leve på en helt annen måte enn her. Privatliv finnes slett ikke, og alle ser alt.

Hvilke konsekvenser kan medisinmangel ha for Yanomami-indianerne?

-Jo, det at ikke alle får tilgang på medisin kan være et stort problem. Yanomamiene hadde den medisinen de trengte inntil nye sykdommer som malaria og influensa kom. Derfor er det viktig at de lærer seg å kurere disse sykdommene gjennom utdanning. En del av OD-pengene vil gå til nettopp dette.

Er det gjort noe for å fjerne gullgraverne som ødelegger regnskogen?

-Ja, men det må mere til for å få fjernet alle. Dette er noe alle mennnesker på jorda kan hjelpe til med. Det er i forbindelse med OD kommet ut hefter der det er et protestbrev, her skriver man navnet sitt og deretter sender man det inn til presidenten i Brasil. Dette oppfordrer jeg sterkt alle til å gjøre.

Hva jobber i hovedsak du og din organisasjon med?

-Det viktigste akkurat nå er å kjempe for Yanomamienes menneskeverd og kultur. Vi må lære dem å lese og å skrive slik at de kan forstå sine rettigheter og unngå undertrykkelse.

Intervjuere: Ole-Tom Martinussen og Petter N. Pettersen
LITT OM SELVE PROSJEKTARBEIDET I INTERNASJONAL UKE

En vurdering av prosjektarbeid

Etter at reform 94 ble innført har det hvert eneste år blitt arrangert internasjonal uke. Poenget med denne uken er at vi skal lære å samarbeide. Dette typen samarbeid med andre mennesker blir bare mer og mer viktig/nødvendig ute i arbeidslivet. Men hva synes elevene om denne uken? Lærer vi å samarbeide? Engasjerer vi oss i det hele tatt?

For å finne ut av dette spurte jeg en del elever følgende spørsmål:

  1. Hva synes dere om valget av temaet?
  2. Synes dere at gruppearbeid er en bra måte å jobbe på?
  3. Lærer dere å samarbeide?

På det første spørsmålet fikk jeg selvsagt en hel "haug" av ulike meninger, noe som er ganske naturlig siden vi alle har forskjellige interesser. Men allikevel var det utrolig mange som overhodet ikke brydde seg om temaet. De syntes det var uengasjerende. Dette resulterte i at de ikke orket å engasjere seg/gjøre noe. Dette gjør at vi på hver gruppe ofte får en til to personer som interesserer seg i temaet. (Det er disse som må gjøre arbeidet alene.) Og da er vel kanskje hele poenget med uken borte?

Selvsagt var jo da de aller fleste enige om at gruppe arbeid var den beste arbeidsmåten, men på forskjellige grunnlag. De som ikke bryr seg var positive til arbeidsmåten siden de da slipper å ta ansvar selv/gjøre noe. Når vi ser hvordan gruppene fungerer så kan det ikke være særlig stort grunnlag til å lære og samarbeide, og da er det noe som ikke stemmer med måten denne uken blir arrangert på. Noe må forandres. Slik jeg ser det, er den beste måten vi kan løse dette på ved å la elevene være med på å bestemme hovedtemaet. Det er vel lettere sagt enn gjort, men det må være mulig å komme frem til en rimelig løsning. En annen måte å løse problemet på er å få en strengere kontroll over hva som skjer på gruppene og gi karakter både på grupperesultatet og til enkeltindividene i gruppen, selv om det blir en smule vanskelig i prasis. Dette vil forhåpentligvis resultere i en bedre arbeismoral og innsats av alle.

Skrevet av Pål-Viggo Mortensen

Intervju med en prosjektarbeider

Jeg pratet med en av elevene, Rune Bredesen, som arbeider med temaet problematikk rundt urbefolkningen i anledning den internasjonale uken.

Hvorfor har gruppen din valgt teamet problematikk rundt urbefolkningen?

-Jeg vil vite mer om problemene rundt urbefolkningen i verden. Først nå har jeg innsett hvor forferdelig de har det.

Hva synes du om teamet som er valgt for internasjonal uke?

-Det er et meget bra tema fordi vi trenger å lære litt mer om indiarnerne i Amazonas. Dette er et tema vi vet svært lite om, kulturen deres og hvordan de lever er helt nytt for oss. Artig at vi avslutter uken med Oprasjon Dagsverk hvor alle kan være med og samle inn penger til inntekt for Yanomamiene.

Hva har du fått ut av dette prosjektet så langt?

-Foredragene har vært veldig lærerike og det har vært meget intressant så langt. Effektiviteten på gruppa er vel kanskje ikke helt på topp, men...

Hva har du lært mest av til nå?

-Jeg har lært mest av problematikken rundt urbefolkningen fordi at det er temaet på gruppa, og vi driver og lager plakat om det.

Synes du at pengene som går til de som trenger det mest?

-For at indianerne skal bevare sin kultur og sine rettigheter synes jeg absolutt at pengene skal gå til dem.

En Yanomami-unge, pyntet med mønstre i huden (bildene er tatt fra Operasjon Dagsverks hjemmeside).

Intervjuer: Michael Meisler            Back to the main page