Til indekssiden

'Oppgaver : Candide' av Voltaire (1759)

Tilrettelagt for mobiltelefon av VGSkole.no

Oppgaver:

 1. Ta for deg de viktigste personene i "Candide"! Hva tror du den enkelte symboliserer, og hvilken funksjon har Voltaire gitt dem?
 2. Drøft Martins filosofiske standpunkt. Er han kun realistisk, eller er han overdrevent pessimistisk?
 3. Forklar hvilke sider ved "Candide" som gjør den til en satire. Gi eksempler fra boka!
 4. Hva og hvem er det Voltaire angriper i boka? Diskuter rimeligheten i disse angrepene sett i lys av tiden boka er skrevet.
 5. Hvorledes tolker du Candides uttalelse helt til slutt?
 6. Hvilke sider ved det moderne prosjektet (moderniteten) finner du i "Candide"? Gi eksempler og forklar!
 7. Prosjektoppgave:
  Les "Candide" og noen få norske modernistiske tekster, for eksempel: "Jeg ser (Obstfelder), "Dansen" (Uppdal), "Landskap med gravemaskiner" (Jacobsen), "Regn i Hiroshima" (Vesaas).
  Velg gjerne andre tekster du synes passer og som du har et forhold til!
  Ta utgangspunkt i den tiden tekstene er skrevet, tolk dem, og forklar hvorledes tekstene forholder seg til det moderne prosjektet.
  Hvordan og hvorfor kan man hevde at modernistiske tekster i stor grad står i opposisjon til det moderne prosjektet?
Til indekssiden7.725.631  visitors