Det moderne prosjektet (moderniteten)

Du har tidligere lest om hvorledes opplysningstiden på 1700-tallet innebar en vesentlig endring i synet på den vitenskaplige, samfunnsmessige og kulturelle utviklingen i vesten.
Kort sagt kan de sentrale tankene summeres opp i tre ord: Frihet, fornuft og framskritt.
De nye ideene åpnet for en framskrittstro som ga menneskene visjonen om et samfunn og en tilværelse som bare kunne gå i en positiv retning. Friheten og fornuften ville gradvis føre menneskeheten framover mot en stadig mer perfekt tilværelse.
Denne framskrittstroen dominerte de vestlige landene helt fram til 1900-tallet.

oppdatert 10.09.2018