Oppgaver til de norrøne tekstene
(Eksemplene i rødt kommer fra "Dronning Ragnhilds drøm")

Hva viser den markerte teksten?

1. Verb

Kan du bøye det (infinitiv-preteritum-perf. partisipp)?

Svakt: 'dreyma - dreymði - dreymðr'
Sterkt: 'verða - varð - (v)orðinn'


Er det svakt eller sterkt? Hvorfor?
Krevende! Hvilken klasse hører verbet hjemme i? Hvorfor?
  • Svakt:
    'dreyma - dreymði' = 'ija-klassen'. Alle ija-verb har lang rotstavelse, og samtlige har i-omlyd i alle former

  • Sterkt:
    'verða - varð' = Klasse 5 - Kort 'e' i stammen etterfulgt av enkeltkonsonant som ikke er likvid

2. Preposisjon + substantiv


Preposisjon: 'i' - styrer dativ (påstedssituasjon)

Kan du bøye substantivet?
(gras)garðr - garðs - garði - garð

Kjønn: Hankjønn
Kasus: Dativ (pga. preposisjonen 'i')


3. Pronomen


hann / hon

Kan du bøye dem?

hann - hans - honum - han
hon - hennar - henni - hana

Kommentar:
'han, hans' kjenner vi fra moderne norsk, 'honum' fra dialekt
'hon, hennar' = nynorsk, 'henni' = 'henne'
'hana' = 'a' i østlandsk "jæ sa're te a"
(jeg sa det til henne)


4. Lydutvikling


'jorð'


oppdatert 25.09.17