Oppdatert: 06.01.2019

Dra du inn i granskauen og nyt den store freden

Oppgave i tekstanalyse

Av Bernt F. Øhrn ohrn.jpg - 2703 Bytes
...Måtte det glade budskap bre seg som varmt hvetebrød i tørt gress...


Sprøyting

Nylig seiret vettet i Ski kommunestyre. Mot elleve stemmer ble det vedtatt at skogene skal sprøytes. Fra helikopter, Med Glyfosat - dette vidunderlige kjemikalium som skaper fred.

Bort med det grimme grønne. Bort med ospeløv som dingler til ingen nytte. Bort med bjerk som riser folk i fjeset. Over og ut med nyper og rognebær som trekker til seg trost og stær. Og det som verre er. Vekk med eik- og hasselnøtter så stoppes kjeften på nøtteskrika og den irriterende smattingen til ekorn. Død over stinkende hegg og seljenes puselabber som drar til seg både barn og bier. Og annet uvesen. Bort med billene. Ingen grunn til å la humla suse. Finnes det noe mer frustrerende enn flagrende sommerfugler, nymfer og libeller. mygg og møll?
For ikke å snakke om svermerne som parrer seg i nattens mulm og bedriver all slags lysskye gjerninger i busk og kratt.


Over og ut, sa jeg. Over og ut! Sopp, bær og blomster? Himmel og hav. Slikt får man jo på torget.

Måtte vedtaket fra Ski danne skole. Måtte det glade budskap bre seg som varmt hvetebrød i tørt gress. Måtte alle kommuner rundt fjorden følge Ski-sporet, Da slår vi flere fluer i samme smekken. Da blir vi automatisk kvitt den fjollete fuglesangen som vekker folk i utrengsmål. Alle de flagrende fjørkrea som freidig skiter folk i fjeset og bare lager lurveleven.
Og så harene da. Disse langøra hoppedyra som setter så stygge spor i snøen. Tiur og orrfugl. Bare bulder og bråk.

Tiurleik kalles det. Vrøvl! Vi vil ikke ha noe leik i skogene våre. Vi vil ha fred og fordragelighet. Orden og alvor. Vi vil ha gran, gran, gran så langt øyet rekker. Tenk på Tofte. Tenk på hva Tofte trenger om tredve år. Om seksti år. Om hundre år. Tenk på Tofte. Tenk på Tofte. Tenk på Tofte. Det kan ikke sies for ofte. Tenk på Tofte. Rev og røyskatt. Mår og mink. Rådyr og dådyr. U-vesen kaller jeg det. Og så elgen da. Dette lurvete, langbeinte monsteret som bare bulker biler og skaper tull i trafikken. Nei, la oss fjerne alt som er grønt. Så dør elgkua mens gresset ikke gror. Så blir det ingen kalv. Så blir det ingen elg. Så blir det ingen.

Det som er så glupt med Glyfosat fra fly, er at noe vil havne i grøfter, diker og bekker, Så siver det sakte, men sikkert ut i vassdrag og drikkevannskilder. For til slutt å finne veien til vår felles fagre fjord. Og der har vi så altfor lite kjemikalier fra før.
La oss få det kjemisk fritt for fisk som bare stimer omkring og bæsjer i bølgene.

Glyfosat er uten fare. Sier forskerne. Det samme sa de samme forskere om DDT, For tyve år siden. Før det ble forbud mot DDT. Det samme sa de samme forskerne om hormonpreparatet de sprøytet med for ti år siden. Før det ble forbudt. Glysofat er uten fare. Sier forskerne. De samme forskerne som sa det samme. Som sa det. Som sa. Og da, ja da er det vel all mulig grunn til å tro på dem da. La oss nå få slått det tindrende klart fast før det blir forbudt. At sprøyting med Glyfosat fra helikopter er helt harmløst.

Helt harmløst er det også å dette ut av et helikopter fra tusen meters høyde. Det fine. freske fallet er garantert harmløst. 100% sikkert. Men så var det den bråstoppen da. Akkurat den - bråstoppen - den uunngåelige konsekvensen av fallet - kan muligens avstedkomme ubehageligheter.

Kilde: Framtiden i våre hender
Forslag

Oppgave:
Gjør greie for hovedsyn og argumentasjon i denne teksten av Bernt F. Øhrn.
Hvilke tanker gjør du deg om det emnet forfatteren tar opp?

Sett opp en disposisjon der momentene under (+evt. de du selv finner) er drøftet.
Husk at teksten i besvarelsen skal løpe lett og ledig og være inndelt i naturlige avsnitt.
Sjekk feil i tidligere besvarelser, og legg stor vekt på å unngå å gjøre de samme på nytt!

Hovedsyn og argumentasjon.

Forslag til momenter:

 1. Hva er det egentlige budskapet i artikkelen (hovedsynet)? Er artikkelen i hovedsak informativ, appellativ eller ekspressiv? Hvorfor?
 2. Redegjør kort for skrivesituasjonen, og hva den kan ha å si for måten hovedsynet presenteres på.
 3. Layout (inkl. illustrasjon)! Skaper layouten oppmerksomhet? På hvilken måte? Hvilke assosiasjoner gir illustrasjonen?
 4. Hvilket hovedvirkemiddel er brukt?
 5. Hva er det som dominerer artikkelen, åpen eller skjult argumentasjon? Forklar!
 6. Hvordan er ordvalget (konkret, abstrakt, fremmedord, m.m.)?
 7. Finner du positivt / negativt ladde ord (pluss- og minusord)?
 8. Hvorledes er de evt. brukt?
 9. Hva med syntaksen? (sideordning / underordning?)
 10. Hva dominerer teksten? (lange/korte perioder/setninger?)
 11. Finner du fullstendige setninger? Ufullstendige setninger? Setningsemner?
 12. Gjentakelser? Hvilken effekt har eventuelt disse?
 13. Finner du bruk av analogi?

Siste del av oppgaven:
"Hvilke tanker gjør du deg om emnet forfatteren tar opp?"
Her er det vanskelig å komme med forslag. Det er helt opp til deg å formulere hva du selv mener om emnet. Jeg ville selv valgt å ta utgangspunkt i det jeg oppfatter som artikkelforfatterens hovedsyn. Basert på det hadde det vært naturlig med en presentasjon av egne meninger, for så å la det munne ut i en avsluttende konklusjon.
Men, du står altså svært fritt her!
Vær uansett forsiktig med å presentere for rabiate tanker og holdninger.


oppdatert 06.01.2019
Page visited 5549 times
Totalt:
12.014.973  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff