Frames
Av Kevin Yank
(kyank@ibm.net)
27 September 1998
Kevin Yank

Oppsummering og tips for videre arbeid.

 • Introduksjon

Elementære Frames

 • Vårt første Frameset
 • Mer om <FRAMESET>
 • Mer om <FRAME>

Videregående

 • Målrettede Lenker
 • Spesialmål
 • En Frames-basert site

Avanserte emner

 • Multi-Frame Lenker
 • Scripted Frames

Oppsummering og forslag til videre arbeid

Oppsummering

I denne artikkelen har jeg forsøkt å presentere en rimelig komplett oversikt over teknikken du trenger for å sette opp web sites basert på frames. Ikke bare har jeg dekket de grunnleggende sidene ved dette på en måte som forhåpentligvis har vært forståelig for alle med et grunnleggende kjennskap til Web design og generell programmering, jeg har også dekket noen mer avanserte emner som kan være nyttig for den mer erfarne Web utvikleren.

Du er velkommen til å stille spørsmål samt å kommentere denne artikkelen. Forfatteren, Kevin Yank, kan kontaktes direkte på e-mailadressen kyank@ibm.net, men for å stimulere til diskusjon og deleing av kunnskap, anbefales det at du bruker "Web Authoring and HTML" seksjonen til Sausage Island's Diskusjons Fora vedrørende ethvert emne som måtte være av generell interesse.

Noen andre steder på web'en der du kan finne informasjon relatert til denne artikkelen, er:

This article is Copyright © 1998 Sausage Software and Kevin Yank. All Rights Reserved.


Avanserte emner   <


 
 
Copyright © 1998 Sausage Software. All Rights Reserved. The HotDog Web Editor is a registered trademark of Sausage Software.
Not seeing the frames? Click here to visit the Site map.  Designed with HotDog 5.   About this site.