Home -> GMsys Homepage Please visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor
The UNESCO Transatlantic Slave Trade project
Hans Aanrud
"En vinternatt Hans Aanrud (1896)
20 minutters idemyldring - DALU 09.09.02


Bidragene kommer i tilfeldig rekkefølge, og de er ikke på noen måte endret underveis.
Som vanlig tar vi utgangspunkt i myldringen, benytter 'tolkningsmalen', og relaterer til læreboka (Tekstens mønstre). Det endelig produktet legges ut på egen side straks det er ferdig!
denne adressen finner dere en fin side om Aanrud, skrevet av en fra samme bygda.

Bidrag 1
 • Begynnelsen er stille og avventende
 • Naturen symboliserer forholdet mellom mennesker; mørkt og svart, lys og skygge, sinnsstemning
 • Lyset fra husene: rødt og varmt fra noen hus, hvitt og kaldt fra det huset som står alene
 • Mora: kontaktsøkende, varm
 • Karine: avvisende, kald, redsel, frykt
 • Endring i stemning i det Even har tatt sin beslutning
 • Fra tvil og engstelse til målrettet beslutsomhet
 • Even: blir fremstilt som døden - han har noe under jakka
 • Nyromantikken
 • Forfatterne går inn i enkeltmennesket for å forklare hvorfor de handler slik de gjør
 • jfr. "det ubevisste sjeleliv" - irrasjonelle handlinger
 • Naturen brukes for å skape ei stemning
 • Han beskriver lyder, lyset, kulde
 • Naturen gjenspeiler følelsene som beskrives
 • Klimaks/høydepunkt: Even kommer inn døra. Karine skjønner hva som har skjedd
 • Tema: Kjærlighetsdrama, odelsretten
Bidrag 2
 • Vinternatt:
  Kulde, mørke, måne i ne = noe som ender, stjerner
 • fargekontraster: gult skjær på blå bunn
 • Kontraster:
  lys/mørke, varme/lys (i hus) - kaldt lys i et av husene
 • Sammenlikning:
  "gråtliknende klynk" / "lyttende angst"
 • Tema:
  Samfunnsendringer, der giftermål ikke skal avgjøres etter status/foreldrenes ønske
Bidrag 3
 • Bildebruk/stemninger/assosiasjoner:
  Lysene i huset - farge og antall
  Landskapet: Kontraster med moen og smale åssider / noe blir opplyst av månen, og andre deler ligger i mørke
  Skogen - Åpne moen
  Kulden: stillhet og knitrende lyder
  Forskjell på hvordan han går: taktfast, nølende/vaklende, løftet hode
  Even blir flere ganger beskrevet som "forferdelig blek", så blek at han liknet en dødning
Bidrag 4
 • Symbolikk:
  Lys i ett vindu (kaldt) på den aktuelle gården; to (varme) lys på de andre gårdene
  Kulde
  Karine hadde "isblå øyne", mens den kommende svigermoren hadde "rolige, blå øyne".
  Even så ut som en dødning (sa Nils)
  Mange pampek
 • Naturen, miljø og samfunn:
  Mye av det samme som under forrige punkt
  Det blir også beskrevet at det blir kaldt og stille - "stille før stormen"
 • Metafor:
  Det ene vinduet med det kalde lyset er den ene broren som er igjen
Bidrag 5

"En vinternatt"
 • Vinter
 • Redsel
 • Mørke
 • Kulde
 • Døden
 • Isråket
 • Lys
 • Taushet
 • Stearinlyset
 • Fortvilelse
 • Arrangerte ekteskap
 • Brødredrap
 • Nyromantikken
 • Menneskesinn
 • Kjærlighetsdrama
Diverse ideer:
 • 1. Kjærlighetsdrama der de ikke får levet ut sin kjærlighet - Viser hvor sterk kjærlighet er! - Preget av tiden det ble skrevet - Irrasjonell handling: Tenker kun på sitt velbefinnende - Kan Karine ha oppmuntret til handlingen - Hun stikker seg i fingeren når Even er på tur inn. Hun har blod på sine hender, han utførte handlingen
 • 2. Mange billedlige virkemidler for å få fram Evens sinnsstmning, f.eks. det skjeggløse, markerte ansiktet - Naturbeskrivelsen underbygger sinnsstemningen til Even. Kaldt, mørkt og dystert - Tema: kjærlighetsdrama (sjalusi/arv) - Klimaks: Når Even kommer inn og moren forstår at noe har skjedd
 • 3. Kan trekke parallell til "Kain-Abel" historien fra Bibelen - Arv og sjalusi står sentralt
 • 4. Ekteskapet primært en avtale mellom foreldrene til brud/brudgom - Tema: Forbudt kjærlighet - Ærlighet: Niels (du mener vel Even??) og Karine vil ikke skjule sin kjærlighet til hverandre)
 • 5. Tema: Familiesystem: Patriarkalsk. Faren (familien) bestemmer over de unge, i dette tilfellet hvem barna skal gifte seg med. Karine og Even vil ha hverandre, men Karines far har bestemt at Niels, Evens bror og odelsgutt, skal gifte seg med henne. Faren har makt til å bestemme at Karines søster, som har odel på hjemgården, skal gifte seg med Even. To ulykkelige ekteskap... - Bibelen: Kain og Abel. Brødredrap, sjalusi mellom brødre. Hvem fornekter Gud vs. hvem får Karine?
 • 6. Malende språkbruk: "...og i vest tindret stjernene på blå grunn med skjelvende lys, som glimret og glitret..." - Mye bruk av kontraster, f.eks. lys/mørke, kulden ute / varmen fra ovnen / kulden i det hvite lyset - Konnotasjonsrike ord: gapet / svart hull - Det er en dysterhet over beskrivelsen av landskapet/naturen. Det bygger opp en spenning som ikke blir utløst før helt på slutten, da Even faller sammen etter spørsmålet: "Kommer Niels aldri mer?"
 • 7. Stikkord: mørkt, dystert, nifst = gir assosiasjoner om at det kommer til å skje noe trasig - Forandring i hovedpersonens personlighet: Løftet hodet, skrittene økes, skyggen fast, osv. - Beskrivelsen av naturen forandrer seg: månen var steget høyere, osv. - Motiv: odel, arv, kjærlighet...
Det tror jeg var alle de innleverte bidragene...

... og HER er et forsøk på en oppsummering.


Home -> GMsys Homepage Utskriftsvennlig versjon  
Skriv ut!