Surrealismen
Du har kanskje hørt noen uttrykke at et eller annet virker 'helt surrealistisk' ?
Dette skal vanligvis innebære at man oppfatter noe som helt uforstålig og meningsløst. I utgangspunktet var det nok mange som mente det samme om surrealistiske uttrykksformer, både innen kunst og litteratur.
Surrealistene var inspirert av dadaismen og benyttet ideer både derfra og fra andre tidligere 'ismer', noe som gjorde de surrealistiske uttrykksformene vanskelig tilgjengelig for folk med en tradisjonell holdning til kunst og litteratur.
Surrealismen oppstod på midten av 1920-tallet, og den nådde høydepunktet på 1930-tallet.

Hva betyr egentlig 'surrealisme' ?
Som du sikkert husker, har 'realisme' med virkeligheten å gjøre. Ordet 'sur' på fransk betyr 'over' på norsk.
Altså innebærer 'surrealisme' noe som ligger over virkeligheten, det vil si forhold som vi ikke umiddelbart kan fatte.
I henhold til en av hovedpersonene bak surrealismen, André Breton, innebar den nye retningen et forsøk på å forene de bevisste og ubevisste delene av sinnet vårt. De lukkede delene av sinnet, som vi kun opplever gjennom drømmer og spontan fantasi, skulle åpnes for bevisstheten og gi oss en absolutt forståelse av virkeligheten.

Det helt sentrale for surrealistene var å eksperimentere med den delen av sinnet som vi gjerne kaller underbevisstheten.
Psykologene presenterte tanker om sinnet, det vil si den totale bevisstheten, som beskrev menneskets jeg som langt mer komplisert enn tidligere antatt. En sentral del av vår bevissthet utgjøres av underbevisstheten. Denne delen av jeg'et er vanligvis lukket og ukjent for de fleste, men samtidig kan fortrengte tanker i underbevisstheten påvirke oss i gitte situasjoner. Slik kan krefter i underbevisstheten styre deler av livene våre uten at vi er klar over det.
(bilde: Salvador Dalí: "Den hellige Antonius’ fristelse")


Surrealistene var spesielt inspirert av Sigmund Freuds tanker om det ubevisste i menneskesinnet.
De mente at måten å finne sannhet på gikk gjennom underbevisstheten og drømmer framfor logisk tankegang.
Alle har opplevd drømmer der grensene for det man oppfatter som den egentlige virkeligheten, sprenges fullstendig. Det kan dreie seg om utenforkroppslige opplevelser, evnen til å kunne sveve fritt, trangen til å hoppe ut i bunnløse avgrunner, heltegjerninger , sex, og så videre. Det er ingen grenser for hva man kan oppleve i drømme. Roten til slike opplevelser mener surrealistene befinner seg i underbevisstheten.
Et stort antall kunstnere, diktere og forfattere ønsket følgelig å uttrykke disse ideene gjennom sine verk.
Surrealistisk kunst og litteratur skulle framstille de ubevisste delene av jeg-et. Slik kunst kan derfor gi liten umiddelbar mening, da den gjerne prøver å visualisere drømmer og ubevisste tanker.
I mange surrealistiske uttrykk finner man sammensetninger av gjenstander som vanligvis ikke hører sammen, og da gjerne i uventede og uvanlige situasjoner og sammenhenger. På den måten vil de uttrykke drømmer og ubevisste fantasier.

Dersom vi grovsorterer surrealistisk kunst, kan vi dele den opp i to hovedgrupper. Den ene er konsentrert om drømmer, den andre dreier seg om ting vi gjør automatisk uten å tenke. Sitter vi å kludrer på et papir, lar pennen flyte omkring uten at vi egentlig tenker over hva vi tegner, produserer vi surrealistiske uttrykk. Det samme gjelder for eksempel alle de umiddelbare assosiasjonene vi produserer når vi hører ulike ord. Hører jeg ordet 'himmel', dukker det automatisk opp en del tanker og inntrykk. Disse kommer fra underbevisstheten og er følgelig viktige for surrealistene. Enkelte forfattere skrev hele bøker som kun er en gjengivelse av de tilfeldige tankene og impulsene som strømmer gjennom hjernen. Slik litteratur kalles gjerne 'bevissthetsstrøm' ('stream of consciousness'), og det kan være ganske krevende for leseren å forholde seg til den.
André Breton gir i sitt surrealistiske manifest fra 1924 oppskriften på slik litteratur:

Skriv raskt, uten noe forberedt emne, raskt nok til at du verken tenker over hva du skriver eller fristes til å lese gjennom det du har skrevet.
Write quickly, without any preconceived subject, fast enough so that you will not remember what you're writing and be tempted to reread what you have written.

Kilde: "Manifesto of Surrealism" by André Breton (Univerity of Alabama)Vær en kreativ surrealist selv:

Tolk dette surrealistiske uttrykket :) Det er resultatet av en oppgave der man fikk 5 minutter til å uttrykke tanker om tid.
Kan du ut fra oppgaven knytte noen konstruktive tanker til bildet?
Lag ditt eget surrealistiske maleri ved hjelp av denne enkle bildegeneratoren!
Prøv å huske forhold du kan ha opplevd i drømme og komponer bildet ditt så tett opp mot det som mulig.
Bruk fantasien din og baser bildet på de impulsene som faller inn i hodet ditt.
Når kreasjonen din er ferdig, lar du noen få prøve å tolke den ut fra sine egne forutsetninger!
Du må ikke forklare hva du tenkte på da du lagde bildet!!!
Det er alltid spennende å høre hva andre kommer fram til, og om det i det hele tatt har noen sammenheng med det du selv tenkte da du laget bildet.
Her er en lenke til flere artige aktiviteterverktøy
Oppgaver:
 1. Studer maleriet du finner på denne adressen (Salvador Dalí)
  Hvem var Salvador Dalí ?
  Hva er typisk surrealistisk ved maleriet?
  Hvordan tolker du selv helheten og detaljene?
  Du kan klikke 'Expand' og 'magnify' nederst for å forstørre detaljene, og du kan dra bildet til alle kanter inne i rammen.

  Du finner flere malerier av Dalí med Googles billedsøk.

 2. Glemmen vgs. har en utfordrende oppgave som lar elevene lage fotocollager basert på egne foto

 3. Velg deg ut ett av disse moderne surrealistiske uttrykkene!
  La tanker og fantasi leke med det du har valgt, og prøv å notere stikkord om det som faller deg inn.
  Bytt så bildet med en medelev som har gjort et annet valg og gjør det samme som ovenfor
  Sett dere sammen og sammenlign og diskuter det dere har opplevd med de to bildene.
  Skriv et notat over det dere har kommet fram til

 4. Innflytelsen fra surrealismen brøt ikke gjennom i Norge før etter den andre verdenskrigen.
  I 1954 kom diktet 'Landskap med gravemaskiner' av Rolf Jacobsen ut.
  Finn diktet i læreboka, eller på biblioteket, tolk det, og grei ut om de surrealistiske trekkene du finner.

 5. En liten utfordring:
  Hvilke surrealistiske trekk finner du i Beatles-teksten "Lucy in the Sky with Diamonds"?
  Lytt til denne Youtube-versjonen!
  Du finner teksten her!
  Ser du noen likhetstrekk mellom Beatlesmelodien og Dalí-maleriet i oppgave 1 ovenfor (eller i andre surrealistiske malerier)?

  La Beatlesmelodien spille i bakgrunnen mens du henter opp maleriet og lar tankene drive.
  Føler du noen sammenheng?
  I så fall, kan du forklare hvilke assosiasjoner du får?

  Du finner mye om surrealisme hos The Beatles i 'Nyttige lenker' nedenfor.

  Sitat fra teksten:
  • "The Beatles, influenced by Bob Dylan, were the first to popularize the use of surrealism in lyrics and instrumentals. They hit the unsuspecting music world with this new art/music hybrid in 1965, with their hit song "Nowhere Man," and it soon spread to other groups, becoming a large part of what was to be called "psychedelic rock," and revolutionizing the rock music world."


  Kort oppsummering:

  • Surrealismen oppstod i midten av 1920-årene
   André Breton la i sitt surrealistiske manifest fra 1924 grunnlaget for den nye ismen

  • Ønsket å åpne 'dørene' til underbevisstheten gjennom visualisering av drømmer, innfall og spontan fantasi

  • Sterkt påvirket av Sigmund Freuds tanker om underbevisstheten og psykoanalysen

  • Noen få stikkord om særtrekk ved surrealismen:

   • Utvidet realismebegrep - framhever underbevisstheten

   • 'Lek' med spontane assosiasjoner

   • Opptatt av instinktive impulser

   • Visualiserer fantasier og drømmer

   • Utstrakt bruk av symboler

   • Sterkt påvirket av Freud og psykoanalysen

   • Uttrykker seg ved hjelp av sterke, levende farger, flytende former og andre visuelle virkemidler

   • Forvrenger 'virkeligheten' ved å kople sammen bilder av ting som normalt ikke hører sammen

   • Vil tvinge på folk et annet syn på 'virkeligheten' ved å åpne underbevisstheten

  • Nådde høydepunktet som egen kunstretning i 1930-årene

  • Har påvirket, og påvirker stadig kunstnere og forfattere i stor grad

  • Fikk liten betydning i Norge før den andre verdenskrigen

   I norsk etterkrigslitteratur og kunst har surrealismen hatt stor innflytelse

  Nyttige lenker:


  oppdatert 12.09.2018